Hyppää sisältöön

Talvivaaran vedenottoputkesta on tulossa purkuputki

Talvivaara suunnittelee purkavansa kaivosalueen ylijäämävedet Nuasjärven Tikkalahteen. Yhtiö on hakenut  Kainuun ELY-keskukselta päätöstä, pitääkö purkuputken ympäristövaikutukset arvioida.

Kuva: Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivoksen ylijäämävedet aiotaan purkaa Nuasjärveen. Yhtiö tutki vaihtoehtoisia purkupaikkoja Oulujärvessä, Nuasjärvessä ja ylävirran puolella Ontojärven Katermassa ja Sotkamon Tenetinvirrassa.

Yhtiö on hakenut Kainuun ELY-keskukselta päätöstä, tarvitaanko purkuputkelle erillinen ympäristövaikutusten arviointi.

Yli 20 kilometrin mittainen purkuputki veisi jätevedet nykyistä suurempaan vesistöön, jolloin sulfaattipitoisuus laskisi yhtiön mukaan haitattomalle tasolle. Putkella johdettaisiin vuosittain maksimissaan 7,5 miljoonaa kuutiometriä metalleista puhdistettuja, mutta sulfaattipitoisia vesiä. Sulfaattia jätevesi sisältää korkeintaan 30 000 tonnia vuodessa kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen sulfaattimäärä laskisi 10 000 tonniin vuodessa.

Talvivaaran teettämän mallinnuksen mukaan siirtoputken välittömässä läheisyydessä eli muutaman sadan metrin säteellä sulfaattipitoisuuden lisäys olisi alusvedessä noin 46–48 milligrammaa litrassa. Päällysvedessä lisäys olisi noin 3–13 milligrammaa litrassa nykyisen tason päälle kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Talvivaaran jätevesiongelman taustalla on muun muassa kaivoksen sijainti maanselällä. Jätevedet lasketaan nyt latvavesiin, jolloin laimentavaa sivuvirtaa ei ole juuri lainkaan. Osittain tämän vuoksi Talvivaaran lähijärvet ovat kärsineet vakavasti oletettua runsaammista päästöistä. Purkuputkella ohitettaisiin useita pieniä, jo pilaantuneita järviä pohjoisen suunnalla. Lisäksi kaivokselle on kertynyt toiminnan alkuaikoina virhearviointien vuoksi useita miljoonia kuutiometrejä jätevettä. Lähijärvien pilaantumisen vuoksi päästöjen lupamääräyksiä on kiristetty.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käski yhtiötä selvittämään purkuputken rakentamispaikkoja viime vuonna.

Purkuputki on suunnitelu Nuasjärven Tikkalahteen, johon on jo aiemmin luvitettu, mutta ei rakennettu putkilinja Talvivaaran vedenottoa varten. Suunniteltu purkuputki tarvitsee mahdollisen YVAn lisäksi vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta. Yhtiö arvioi, että putki olisi käytössä vuonna 2015.

ELY-keskus kysyy viranomaisilta

Kainuun ELY-keskuksella on tässä vaiheessa vain alustavaa aineistoa päätöksentekoa varten, sanoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

– Nyt harkitsemme ensinnäkin siitä, tarvitaanko ympäristövaikutusten arviointia, toisekseen arvioidaan aineiston riittävyyttä. Lisäksi kuulemme alueen viranomaisia, kuntia ja terveysviranomaisia hankkeesta.

ELY-keskuksen päätöksestä YVAn tarpeellisuudesta ei voi valittaa muut kuin hakija, eli käytännössä Talvivaaran kaivosyhtiö. Yksityisillä ei tässä vaiheessa ole mahdollisuutta sanoa mielipidettään putkesta, mutta myöhemmässä vaiheessa on, sanoo Myllyoja.

– Jos YVA tarvitaan, silloin on mahdollisuus sanoa asiasta. Toisaalta, jos päädytään siihen, ettei YVA ole tarpeen ennen lupakäsittelyä, niin silloin lupakäsittelyn yhteydessä voi kysyä, miksi YVAa ei ole tehty.