Pohjois-Savossa etsitään suojeltavia soita – kartoitettavana lähes sata aluetta

Laajamittainen soiden maastokartoitus on aloitettu samanaikaisesti ympäri Suomen. Pohjois-Savossa kartoitettavia soita on yhteensä lähes sata. Suurin osa sijaitsee yksityisillä alueilla.

suot
Hankasuon maisemaa Uuraisilta.
Simo Pitkänen / Yle

Pohjois-Savossa on aloitettu tällä viikolla laajamittainen soiden maastokartoitus. Tarkoituksena on elokuun loppuun mennessä kartoittaa 96:n yksityisen ja julkisen suon tilaa, lajistoa ja erityispiirteitä.

Suot ovat pienistä alle hehtaarin kokoisista soista aina yli 100 hehtaarin laajuisiin alueisiin. Valtion soita on 20, loput ovat yksityisillä alueilla.

– Lähes kaikille maanomistajille on lähetetty aiheesta kirje, jossa kerrotaan hankkeesta. Kartoitettavia soita löytyy jokaisesta kunnasta Pohjois-Savossa, kertoo luonnonsuojeluylitarkastaja Sanna-Kaisa Rautio Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Yli 30 vuotta vanhaa suojeluohjelmaa täydennetään

ELY-keskukset tekevät soidensuojeluohjelman maastokartoituksia samanaikaisesti koko Suomessa, ja siihen kuuluu yhteensä noin tuhat suota. Tarkoituksena on täydentää vuonna 1980 tehtyjä kartoituksia ja etsiä uusia suojeltavaksi soveltuvia suoalueita.

– Nyt tarkistetaan ja laajennetaan jo olemassa olevia suojelusoita ja otetaan mukaan uusia suotyyppejä kuten uhanalaisia ja ravinteikkaita soita, Rautio kertoo.

Soidensuojelutyöryhmä tekee ehdotuksen suojeluohjelmaan valittavista soista sekä niiden suojelun tavoitteista, keinoista, kustannuksista, aikataulusta sekä toteutusvastuista vuoden loppuun mennessä.

Suojeluohjelmaan valitaan luonnonsuojelulain mukaisesti soita, joiden luontoarvoilla on valtakunnallista merkitystä. Keskeisiä valinta- ja rajauskriteerejä ovat soiden luontotyypit ja lajisto, luonnontilaisen suon ja suonreunojen määrä, soiden keskinäinen kytkeytyneisyys sekä ojitettujen suon osien ennallistamistarve. Valinnassa painotetaan myös soiden alueellisia erityispiirteitä.

Soidensuojelun täydennysohjelma on ensimmäinen luonnonsuojelulain mukainen kansallinen suojeluohjelma. Suoluonnon tila on huono erityisesti Etelä-Suomessa. Alustavan arvion mukaan vähintään 100 000 hehtaaria uusia soita saadaan suojelun piiriin.