Selvityksessä ei paljastunut uusia valelääkäreitä

Valviran tekemässä selvityksessä ei löytynyt väärennettyjä lääkärin tutkintoja. Muutaman lääkärin toiminnassa ilmeni kuitenkin puutteita, joiden vuoksi pitää harkita valvontatoimia, Valvira kertoo.

Kotimaa

Sosiaali- ja terveysalaa valvovan Valviran tekemässä selvityksessä ei ole tullut ilmi väärennettyjä lääkärin tutkintoja.

Perjantaina julkaistun selvityksen piiriin kuului 785 henkilöä, joilla oli yhteensä 805 tutkintoa. Henkilöitä oli 48 maasta.

Valvira sai varmistettua useimpien lääkärien tutkintotodistukset yliopistoista. Tutkintotodistuksia varmistettiin myös työnantajien kautta, erikoislääkärikoulutuksen perusteella ja ulkomailla tehdyn laillistuksen perusteella.

Selvityksessä kävi ilmi, että monet EU- ja ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneet lääkärit ovat toimineet Suomessa pitkään, eikä heidän ammattitaitoonsa ja kykyynsä harjoittaa ammattia ole kohdistunut epäilyjä.

Valviran mukaan muutaman lääkärin toiminnassa ilmeni kuitenkin puutteita, joiden vuoksi on tarpeen harkita valvontatoimia. Suurimmat ongelmat liittyvät Valviran mukaan lääkärien puutteelliseen kielitaitoon ja kulttuurieroista johtuviin toimintatapoihin. Heidän lääkärin tutkintojensa oikeellisuutta ei ole silti syytä epäillä.