Hoitamaton metsä voi kasvaa miljoonien eurojen tappioksi

Kainuussa metsänomistajat ovat tehneet laiskasti metsänhoitotöitä. Tällä hetkellä taimikonhoidosta on lähes puolet tekemättä. Tietämättömälle metsäomistajalle tällä voi olla merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

talous
Aurinko paistaa mäntymetsässä.
Pasi Takkunen / Yle

Hoitamaton metsä merkitsee vähennystä niin tukkipuun määrässä kuin sen järeydessä. Tämä tarkoittaa metsänomistajalle taloudellisia menetyksiä. Hakkuukiertoajan lopussa tappiota voi kertyä useita miljoonia euroja.

Yksi syy metsänomistajien laiskuuteen on kasvaneet metsänhoitokustannukset, mutta taimikonhoidossa kyse ei silti ole pelkästään rahasta.

– Kyse on varmasti tietämättömyydestä. Ei tiedetä minkälaisia taloudellisia vaikutuksia taimikonhoidon tekemättä jättäminen tarkoittaa hakkuukiertoajan lopussa, sanoo Kainuun metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Immonen.

Myös omistusrakenteella on merkitystä metsänhoitotöiden kiinnostavuuteen.

Siinä on varmasti kysymys yhtä paljon tiedon puutteesta, kun siitä mitä metsänhoitotyö maksaa.

Kalle Immonen

– Jos metsän omistaa kuolinpesä, jossa on useita osakkaita, ja metsänhoito pitää rahoittaa muilla keinoilla kuin puukaupalla, niin kyllä siinä on melkoinen kynnys. Siinä on varmasti kysymys yhtä paljon tiedon puutteesta, kun siitä mitä metsänhoitotyö maksaa, uskoo Kalle Immonen.

Taimikonhoitoon on mahdollisuus saada valtion rahoitustukea, jos kriteerit täyttyvät.

– Pitää olla voimassa oleva metsäsuunnitelma, jolloin palkkatyönä teetettävään taimikonhoitoon saa tukea 166 euroa hehtaarille ja omana työnä tehtävään taimikonhoitoon tuki on noin 110 euroa per hehtaari, laskee Kainuun metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Immonen.