Tutkimus osoitti: Hotkijat syövät enemmän

Useiden tutkimusten yhteisanalyysissa ilmeni, että tutkittavat saivat hitaasti syödessään vähemmän energiaa kuin hotkiessaan.

Laihdutuskuurilla olevien kannattaisi kiinnittää syömistensä lisäksi huomio syömisnopeuteen. Syömällä nopeasti ihminen tulee helposti syöneeksi enemmän kuin tarvitsisi, tuore tutkimus osoittaa. Havainto on mielenkiintoinen, sillä se viittaa syömisnopeuden vaikuttavan siihen miten paljon energiaa ihminen ateriallaan tankkaa.

Tutkijoiden havainnot perustuvat 22 tutkimuksen yhteisanalyysiin. Tutkimuksissa koehenkilöitä oli pyydetty syömään nopeasti tai hitaasti ja heidän energiansaantinsa mitattiin.

Analyysissa ilmeni, että hitaasti syödessään osallistujat saivat vähemmän energiaa kuin hotkiessaan, mutta syömisnopeus ei vaikuttanut siihen miten kylläisiksi koehenkilöt itsensä tunsivat aterian päätteeksi tai runsaat kolme tuntia myöhemmin.

Tulokset viittaavat syömisnopeuden olevan mahdollisesti yksi keino kontrolloida energian saantia. Hitaasti syödessä elimistö ehtii paremmin viestiä olevansa kylläinen, jolloin ihminen lopettaa syömisen. Nopeasti syövät ehtivät hotkia enemmän ennen kuin tulevat kylläisiksi.