1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Eurovaalit 2014

Turkki jakaa, marihuana yhdistää Suomen uusia meppejä

Suomen uusista europarlamentaarikoista vain vihreiden Heidi Hautala kohtelisi marihuanaa lainsäädännössä samalla tavalla kuin alkoholia tai tupakkaa.

Kuva: Yle

Suomen tuoreet europarlamentaarikot edustavat poliittista kenttää laidasta laitaan. Tämä näkyy myös heidän vaalikonevastauksissaan.

Ylen vaalikoneessa ehdokkailta kysyttiin mm., mitä mieltä he ovat Turkin mahdollisesta EU-jäsenyydestä ("Mitä mieltä olet väitteestä: Turkin paikka on EU:ssa"). Vastaukset jakaantuivat selvästi.

Kokoomuksen kaikki kolme meppiä eli Alexander Stubb, Sirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen olivat jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Mielenkiintoista on, että kun katsotaan kokoomuksen kaikkien ehdokkaiden vastauksia, vastaukset kallistuvatkin jokseenkin eri mieltä -vaihtoehtoon. Valitut mepit poikkeavat siis ehdokkaiden yleisestä linjasta.

Kokoomuksen mepeistä esimerkiksi Sirpa Pietikäinen perustelee vastaustaan toteamalla, että EU:n tulee pysyä avoimena kaikille niille Euroopan maille, jotka täyttävät jäsenyyskriteerit.

Keskustan edustajia kysymys Turkin EU-jäsenyydestä jakaa: Anneli Jäättenmäen mielestä Turkin kehitys on ottanut takapakkia, joten maan jäsenyys EU:ssa ei ole ajankohtainen. Olli Rehn ei ole halunnut vastata kysymykseen lainkaan, ja hän perustelee kysymyksen ohittamista Jäättenmäen tavoin: kysymys ei ole ajankohtainen. Paavo Väyrynen on sitä mieltä, että jahka Turkki täyttää jäsenyyden ehdot, se voi olla osa unionia.

SDP:n mepit ovat Turkin paikasta EU:ssa eri mieltä: Miapetra Kumpula-Natrin mielestä Turkin jäsenyyskriteerit ovat etääntymässä, kun taas Liisa Jaakonsaari katsoo, että jäsenyys on tulevaisuudessa mahdollinen, jos kriteerit täyttyvät.

Perussuomalaiset eivät Turkkia EU:hun halua vaan ovat väitteen kanssa täysin eri mieltä. Jussi Halla-aho perustelee kantaansa mm. sillä, että Turkki on islamilainen maa, Sampo Terho toteaa puolestaan, että maa on kulttuurillisesti ja historiallisesti liian poikkeava maa tavoitellakseen EU:n täysjäsenyyttä.

Myös RKP:n ainoa meppi Nils Torvalds tyrmää Turkin EU-jäsenyyden täysin. Myöskään vasemmistoliiton Merja Kyllönen ei Turkin EU-jäsenyydelle lämpene. Sen sijaan vihreiden meppi Heidi Hautala on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä, mutta toteaa, että toiveet maan EU-jäsenyydestä ovat rapisseet sitä mukaan kuin Erdoganin hallitus on muuttunut yhä autoritäärisemmäksi.

"Porttiteoria ei ole vain teoriaa, vaan totta"

Jos suhtautuminen Turkin EU-jäsenyyteen jakaa tuoreita meppejä, kysymys marihuanan laillistamisesta yhdistää heitä. ("Marihuanaa tulisi käsitellä lainsäädännössä samalla tavalla kuin tupakkaa tai alkoholia.")

Kokoomuksen mepit ovat väitteen kanssa joko täysin tai jokseenkin eri mieltä. Esimerkiksi Alexander Stubbin mukaan hänen liberaaliutensa raja menee suunnilleen tässä.

Keskustan mepit ovat samoilla linjoilla, marihuanaa ei pidä laillistaa. Anneli Jäätteenmäki huomauttaa, että asia on pidettävä kansallisessa päätäntävallassa, Olli Rehn kommentoi puolestaan, että nuoria on suojeltava ja että "porttiteoria ei ole vain teoriaa, vaan totta".

Myöskään demareiden meppejä marihuanan rinnastaminen alkoholiin tai tupakkaan ei innosta. Liisa Jaakonsaari on väitteestä jokseenkin eri mieltä, Miapetra Kumpula-Natri täysin eri mieltä. Kumpula-Natrin mukaan nykyisissäkin päihteissä on haasteensa.

Myös perussuomalaisten mepit torjuvat marihuanan laillistamisen. Jussi Halla-aho toteaa, ettei uusia päihteitä tarvita entisten lisäksi.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen on täysin eri mieltä väitteestä, RKP:n Nils Torvalds jokseenkin eri mieltä. Viinan ja tupakan kanssa on jo ihan riittävästi ongelmia, Torvalds perustelee kantaansa.

Vihreiden Heidi Hautala on ainoa poikkeus meppien joukossa: hän on väitteestä jokseenkin samaa mieltä. Hautalan mukaan marihuanan haitat eivät ole ainakaan alkoholia suuremmat.

Yhteinen talouspolitiikka euroalueelle? Kyllä ja ei

Yhteinen valuutta vaatii euroalueen yhteistä talouspolitiikkaa – vai vaatiiko?

Meppien näkemykset eroavat. Kokoomuksen edustajat ovat väitteestä jokseenkin tai täysin samaa mieltä. "Vahvaa yhteistä koordinaatiota ja kontrolliakin tarvitaan, sillä kaikki talousalueen maat ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan", perustelee Henna Virkkunen kantaansa.

Keskustan mepeistä Anneli Jäätteenmäki on täysin eri mieltä: "EU ei olisi kriisissä, jos se olisi noudattanut omia sääntöjään ja puuttunut kehitykseen heti, kun jäsenmaat eivät noudattaneet sääntöjä", hän huomauttaa. Talouskomissaari Olli Rehn on ymmärrettävästi eri linjoilla Jäätteenmäen kanssa ja on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä, samoin Paavo Väyrynen. Tosin Väyrynen pitää kehitystä valitettavana.

Perussuomalaisista Jussi Halla-aho on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä, kun taas hänen puoluetoverinsa Sampo Terho on jokseenkin eri mieltä. Terhon mukaan talouspolitiikan täytyy säilyä kansallisena, muuten luovumme kansanvallasta.

Sosiaalidemokraattien mepeistä Liisa Jaakonsaari on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä, samoilla linjoilla on Miapetra Kumpula-Natri.

Vihreiden, RKP:n ja vasemmistoliiton mepit Heidi Hautala, Nils Torvalds ja Merja Kyllönen katsovat myös vastauksissaan, että euroalue kaipaa yhteistä talouspolitiikkaa. Tosin Kyllönen huomauttaa, että vaikka peruspelisäännöt on oltava, omaa harkintaakin pitää saada olla.