Yli puolet kulutusluottojen mainoksista lainvastaisia

Viranomaisten huomautuksen saaneet luottofirmat ovat korjanneet mainoksiaan, mutta osa niistä on muuttanut tekstejään myöhemmin uudelleen siten, ettei luoton todellinen hinta vieläkään tule ilmi.

Kotimaa

Kulutusluottojen mainonnasta on löytynyt runsaasti lainvastaisuuksia.

Aluehallintovirastot ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteuttivat vuodenvaihteen aikaan tarkastuskampanjan raha- ja korttiluottoja tarjoavien yritysten mainosmateriaaliin. Tarkastajat totesivat, että yli puolet kuluttajaluottojen mainoksista ja nettisivuista ei täyttänyt kuluttajansuojalain vaatimuksia.

Yleisin puute oli, ettei kuluttaja voinut saada käsitystä luoton hinnasta tai sopimuksen ehdoista.

Tarkastajat totesivat, etteivät luotonantajat myöskään voineet selvittää lain vaatimalla tavalla kuluttajan lainanmaksukykyä, kun laina myönnettiin muutamassa minuutissa.

Lainoihin saattoi myös liittyä harhaanjohtavaa mainontaa. Lainoja mainostettiin korottomiksi, mutta todellisuudessa korottomuus koski vain lyhyttä aikaa tai nostoerää luottosuhteen alussa.

Aluehallintovirastot tutkivat 88 yritystä ja niiden yhteensä 150 mainosta ja verkkosivua. Puutteita havaittiin 93:ssa mainoksessa tai verkkosivussa.

Useimmat huomautuksen saaneet yritykset korjasivat markkinointiaan. Osa yrityksistä on sittemmin muuttanut uudelleen mainontaansa siten, ettei lain vaatimia tietoja vieläkään näy riittävällä tavalla.

Markkinoinnin tarkkailu jatkuu edelleen. Jos yritykset eivät korjaa mainoksiaan, ne voivat saada varoituksen ja jatkossa niiden toiminta voidaan kieltää määräajaksi. Toimintakiellon saanut yrityst voidaan poistaa luotonantajarekisteristä.