Venäläiskoneiden lentäjistä ei saada tietoa – alueloukkauksen rikostutkinta joudutaan lopettamaan

Ilman tietoa rikoksesta epäillyn henkilöllisyydestä ei voi olla syyteharkintaa. Vastuu yhteydenpidosta Venäjään on ulkoministeriöllä. Toinen prosessin osa eli tapahtumien kulun tutkinta on myös saatu päätökseen ja sen seurauksena lähtee selvityspyyntö Venäjälle

Kotimaa
Hornet-hävittäjä lentokoneen ikkunasta nähtynä.
Yle

Rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Juho Vanhatalo esittää syyttäjälle, että 20. toukokuuta tapahtuneiden kahden ilmatilan loukkauksen rikostutkinta lopetetaan.

Ilmatilan loukkaus on lainrikkomus, mutta sen tutkiminen edellyttää, että rikoksesta epäilty on tiedossa. Vanhatalo korostaa, että tapahtumien kulun tutkinta, joka nyt on saatu päätökseen ja jonka seurauksena lähtee selvityspyyntö Venäjälle on eri prosessi kuin luonnolliseen henkilöön kohdistuva rikosepäily, jota nyt ei voida saattaa eteenpäin.

Rajavartiolaitos ei ole saanut tietoonsa Suomen alueella käyneiden kahden venäläisen sotilaskoneen lentäjien henkilöllisyyttä Tästä syystä hän on esittänyt syyttäjälle, että esitutkintaa ei voida saattaa eteenpäin syyteharkintaan.

Viranomaisten työnjaon mukaan yhteydenpito venäläisosapuoleen kuuluu ulkoministeriölle.

Korjattu 27.5. klo 20.20: muutettu: esitutkintaa ei voida saattaa eteenpäin syyteharkintaan ja korostettu, että on kyse kahdesta eri aluevalvontalain mandaatista: luonnolliseen henkilöön kohdistuvasta rikostutkinnasta ja tapahtumien kulun selvittämisestä.