Autoromujätteestä eroon polttamalla?

Voisiko pieneksi jauhetusta autoromujätteestä päästä eroon polttamalla? Ekokem Riihimäellä haluaa testata autojätteen polttamista, mutta koepoltto ei välttämättä täytä nykyisiä lupaehtoja.

Kotimaa
Ekokemin polttolaitoksia
Riihimäellä halutaan selvittää miksi raskasmetallipitoisuudet Ekokemin ympäristössä ovat kasvaneet vaikka yhtiön päästöt ovat vähentyneet.Timo Leponiemi / Yle

Ympäristöyhtiö Ekokem haluaa koepolttaa voimala 2:ssa kerralla suuria määriä paloiteltua ja jauhettua autoromujätettä selvittääkseen, kuinka poltto onnistuu.

Jos Ekokem saa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta luvan murskatun autoromuttamojätteen polttoon, koepoltto toteutetaan loppuvuoden aikana, kertoo Ekokemin ympäristöpäällikkö Timo Kantola.

Autoromujäte sisältää mm. autojen rouhittuja muoviosia ja sähkölaitteita. Autoromujätteen Ekokem saa Kuusakoski Oy:sta.

Polttaminen vaatisi kuumempaa lämpötilaa

Riihimäen ympäristöjohtajan Elina Mäenpään päätösesityksen mukaan autojätteen massiivisessa koepoltossa lämpötila olisi nostettava hetkellisesti 1 100:aan asteeseen, jotta poltto hävittäisi autojätteestä ympäristölle vaaralliset halogenoidut orgaaniset aineet voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti.

Normaalisti voimala kaksi toimii Riihimäellä kuitenkin 850 asteen lämpötilassa, ja tästä syystä paikallinen ympäristöviranomainen epäilee, että tässä lämpötilassa tehtävä poltto olisi nykyisten lupaehtojen vastainen, eikä sitä tulisi sallia. Riihimäen ympäristölautakunta antaa haetusta koepoltosta lausuntonsa esityksen pohjalta AVI:lle.

Ekokemin varsinainen lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jolta koepolttolupaa on haettu. Jos koepoltolle annetaan lupa ja jos suurehko koepoltto onnistuu halutulla tavalla, Ekokem voisi rakennuttaa Riihimäelle mahdollisen erillisen arinakattilalaitoksen mm. muovia sisältävän autojätteen hävittämistä varten.

Autoromujätteen vieminen kaatopaikalle tulee kielletyksi vuoden 2016 alusta. Kyseinen jäte luokitellaan tavallisesti vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämien raskasmetallien vuoksi. Se sisältää myös PVC-muovia.