1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Väitös: Työajan rajattomuus on tullut jäädäkseen – ajanhallinta on opeteltava uudelleen

Etätyö tekee luultavasti lopun tiukasta työajan ja oman ajan rajasta. Näin päättelee yhteiskuntatieteilijä Satu Ojala Tampereen yliopistossa laaditussa väitöstutkimuksessaan.

Kuva: Ville Välimäki / Yle

Monella puurtaminen työn merkeissä jatkuu työpäivän jälkeen kotona. On oltu huolissaan siitä, miten se vaikuttaa perhe-elämään. On myös epäilty, onko kotona tehtävä työ työantajan keino valjastaa työntekijä työhön kellon ympäri.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteri Satu Ojala halusi sosiaalipolitiikan alaan kuuluvaan väitökseensä toisen näkökulman. Hän tahtoi selvittää, josko työntekijät olisivatkin onnistuneet saavuttamaan oikeuden joustavampaan työhön. Ojala tarkasteli työelämän muuttuneita ajan ja paikan käytäntöjä kotona työskentelyn kannalta.

Työ edelleen työpaikalla

Vaikka työnteon välineet ja sisällöt ovat matkana varrella muuttuneet, huomasi Satu Ojala, että työtä tehdään yhä eniten työpaikalla. Liikkuvaisempia ovat yrittäjät, kun taas maataloustyössä työpäivät pitkittyvät eniten.

Etätyö puolestaan koetaan usein ennemminkin ylityöksi kuin työaikaa korvaavaksi etätyöksi. Iltaisin tehtävän ylityöluonteisen työn koetaan puolestaan aiheuttavan paineita työn ja perheen yhteensovittamiselle. Joillakin työntekijöillä työ saattaa saada liian suuren otteen. Ylityö kotona on yhteydessä työn paineisuuteen ja vastuulliseen asemaan työssä.

Ojala huomauttaakin, että on hyvä, jos työpaikalta ei painosteta jatkamaan työtä iltaisin omalla ajalla.

Epärealistisista rajoista rajojen hallintaan

Satu Ojalan mukaan selkeiden rajojen vaatimisesta työn ja muun ajan välille tulee luopua. Rajat ovat epärealistisia, sillä työajan rajattomuus on tullut jäädäkseen. Tutkimuksensa perusteella Ojala sanoo, että on tärkeämpää keskittyä siihen, miten joustavia ajan ja paikan rajoja hallitaan ja ohjataan.

Ajanhallinnan taidot eivät ole tietoistuvassa työssä itsestäänselvyyksiä, vaan jokaisen pitää niitä opetella, Ojala muistuttaa. Työpaikkojen kulttuurin tulee tukea sellaista työajankäyttöä, ettei työaikaa tarvitse venyttää.

Ajan ja paikan suhteen uudistuvat työn käytännöt pitää Satu Ojalan mukaan huomioida myös lainsäädännössä.