WinNova laajentaa lentotekniikan koulutusta

Länsirannikon koulutus Oy on saanut luvan laajentaa lentotekniikan koulutusta. Jatkossa WinNovassa voidaan kouluttaa huoltohenkilökuntaa myös mäntämoottorivoimalaitteilla varustettuihin ilma-aluksiin. Aiemmin koulutusta on saanut ilma-aluksiin, joissa on turbiinivoimalaite.

Huoltomies
Winnova-kyltti
Jari Pelkonen / Yle

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt WinNovalle luvan laajentaa lentokonetekniikan koulutusta. Uusi koulutus tähtää huoltohenkilöstön lupakirjaan mäntämoottorivoimalaitteilla varustetuissa ilma-aluksissa. Toimiluvan laajennuksella pystytään vastaamaan kasvaneeseen diesel-voimalaitteisten ilma-aluksien huoltohenkilöstön tarpeeseen.

WinNovan järjestämä lentotekniikan koulutus tähtää toisen asteen perustutkintoon ja kansainväliseen huoltohenkilöstön lupakirjaan.