Yliopiston yt-neuvottelut päättyivät eripuraan

Henkilöstöjärjestöt pitävät koko prosessia laittomana. Järjestöt ovat kannelleet yhteistoimintaneuvotteluista oikeusasiamiehelle.

yhteistoimintamenettely
Itä-Suomen yliopisto
Yle / Antti Karhunen

Itä-Suomen yliopiston henkilöstöjärjestöt kiistävät yhteistoimintaneuvottelujen perusteet terveystieteiden tiedekunnassa. Järjestöjen mukaan taloudellisia perusteita yt-neuvottelujen käymiseen terveystieteiden tiedekunnassa ei ollut, koska Itä-Suomen yliopisto on yksi työnantaja, eikä eri tiedekunnilla ole itsenäistä valtaa päättää yksikkönsä henkilöstöpolitiikasta.

Koska Itä-Suomen yliopisto on tehnyt voittoa koko olemassaolonsa ajan, ei taloudellisia perusteita yhteistoimintaneuvotteluille ole ollut olemassa. Henkilöstöjärjestöt ovat myös kannelleet yt-neuvotteluista eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Työnantaja puolestaan tulkitsee, että yt-neuvottelut on nyt käyty ja päätökset mahdollisista irtisanomisista, osa-aikaistamisista tai lomautuksista tekee rehtori kesäkuun alkupuolella.