”Täytyykö meidän revittää omaa elämäämme julkisesti?" Perussuomalaista arveluttaa kansanedustajien julkinen sidonnaisuusrekisteri

Kansanedustajat joutuvat kertomaan sidonnaisuutensa nykyistä laajemmin julkiseen rekisteriin, jos työryhmän esitys toteutuu. Ismo Soukola (ps.) hyväksyy sidonnaisuuksien valvonnan, mutta rekisterin julkisuus epäilyttää. Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) puolestaan toivoo, etteivät tiedot menisi suoraan ”iltapäivälehtien jakeluun”.

Kotimaa
Ismo Soukola
Ismo Soukola suojelisi kansanedustajien yksityisyyttä.

Pekka Ravin (kok.) johtama työryhmä ehdotti tiistaina, että kansanedustajien pitäisi ilmoittaa sidonnaisuutensa julkiseen rekisteriin. Ehdotuksessa on otettu huomioon Euroopan neuvoston Suomelle antamat suositukset. Euroopan neuvoston korruption vastainen toimielin Greco totesi vuosi sitten, että Suomen nykytilassa on parantamisen varaa.

Ravin työryhmä päätyi tiukentamaan nykykäytäntöä, joka toimii vapaaehtoispohjalta. Neljä kansanedustajaa on kuluvalla vaalikaudella jättänyt vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen tekemättä.

Sidonnaisuudet voivat olla esimerkiksi sivutoimia tai jäsenyyksiä järjestöissä, lainoja tai luottamustehtäviä.

Ilmoitusvelvollisuus koskisi jatkossa erilaisia yli 400 euron arvoisia etuuksia, kuten ulkopuolisten maksamia matkoja ja lahjoja kansanedustajalle.

"Ei tietoja suoraan iltapäivälehtiin"

Kansanedustaja Ismo Soukola (ps.) pitää sidonnaisuuksien valvontaa hyvänä asiana. Häntä kuitenkin arveluttaa julkinen nettirekisteri, jollaista Ravin työryhmä suunnittelee sidonnaisuuksien ilmoittamiseen.

– Täytyykö sen olla täysin julkinen rekisteri? Miksi meidän täytyisi revittää omaa elämäämme julkisuudessa vain sen takia, että olemme tässä ammatissa? Soukola kysyi Yle Hämeen ohjelmassa Politiikan puhemylly.

Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) toivoi myös jonkinlaista jarrua tietojen levittämiselle, vaikka kannattaa tietojen julkisuutta.

– Esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusvirasto voisi olla hyvä viranomainen seuraamaan pelisääntöjen noudattamista, Anttila ehdotti. Hänen mielestään tietojen ei pitäisi mennä suoraan ”iltapäivälehtien jakeluun”.

"Ei välttämättä hauskanpitoa"

Sen sijaan Anna-Kaisa Pekonen (vas.) ja Timo Heinonen (kok.) kannattavat täyttä julkisuutta.

– Kyse ei ole yksityiselämästä, vaan eduista, joita saamme kansanedustajina, Heinonen sanoi.

Pekonen muistutti, että kansanedustajan sidosryhmiltä saamat edut ovat usein myös velvollisuuksia.

– Menemme useisiin tilaisuuksiin hoitamaan tehtäviämme kansanedustajina. Ne eivät välttämättä ole hauskanpitoa, vaikka voivat joissakin herättää kateutta.

Heinonen ehdotti ilmoitusvelvollisuuden laajentamista myös kuntien luottamushenkilöihin ja johtaviin viranhaltijoihin. Hän huomautti, että esimerkiksi Helsingin kaupunginjohtajaan yritetään vaikuttaa enemmän kuin tavalliseen kansanedustajaan.

– Nyt en Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtajanakaan tiedä, millaista yhteyttä eri tahot pitävät kunnanjohtajaan.