1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Kanadanmajava leviää länteen - Pohjanmaalla selvitetään majavalajien levinneisyys

Kanadanmajava luokitellaan Suomessa vieraslajiksi. Nyt Pohjanmaalla halutaan selvittää sen ja kotoperäisen euroopanmajavan levinneisyys. Selvityksen jälkeen mietitään, miten estettäisiin kanadanmajavaa syrjäyttämästä Suomen luontoon kuuluva eurooppalainen serkkunsa.

luonto
Majava ui jäiden keskellä.
Adam Bellgrau/Yle

Suomen riistakeskus Pohjanmaan riistasuunnittelija Juha Heikkilä listaa Etelä-Pohjanmaan vahvoiksi majava-alueiksi Suomenselän eli Soinin, Lehtimäen, Alavuden ja Ähtärin sekä Suupohjan eli Isojoen, Karijoen ja Kauhajoen alueet.

– Täällä on sopivia vesistöjä, suhteellisen hitaasti virtaavia puroja ja jokia, joihin on helppo rakentaa padot ja pesät, sekä täällä on lehtipuustoa, josta majava sa ravintoa, sanoo riistasuunnittelija Juha Heikkilä.

Majavaselvitys käynnissä

Suomessa on kahta majavalajia. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen tiedotteen mukaan euroopanmajavakanta Suomessa on lähes ennallaan ja lajin vähimmäismääräksi arvioidaan 2400 yksilöä.

RKTL:m arvion mukaan kanadanmajavia on vähintään 3700 ja sen kanta on vuoden 2013 laskennan perusteella hiukan pienentynyt edellisestä, vuoden 2010 laskennasta, mutta leviää länteen euroopanmajavan levinneisyysaluetta kohden.

Pohjalaiskunnista löytyy Juha Heikkilän mukaan sekä kotoperäistä euroopanmajavaa että sen pohjoisamerikkalaista serkkua kanadanmajavaa. Alueella on käynnistetty majavaselvitys.

– Meillä on kanadanmajavaa Suomenselän alueella ja euroopanmajavaa Suupohjassa, sanoo Juha Heikkilä ja toteaa pohjalaiskuntien alueelta löytyvän kymmeniä, ehkä jopa satoja majavan reviirejä.

– Haluamme selvittää, ovatko majavat menneet samoille alueille sekä sen, millaisia toimenpiteitä tarvitaan, ettei kanadanmajava vahvempana lajina syrjäyttäisi kotoperäistä euroopanmajavaa, Heikkilä toteaa.

– Selvityksen jälkeen mietitään esimerkiksi, pyritäänkö kanadanmajava pitämään joiltain alueilta poissa. Esimerkiksi Jalasjärvellä ei liene kumpaakaan lajia eli siinä on hyvä puskurialue, Juha Heikkilä sanoo.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan euroopanmajava on pyyntiluvanvarainen, Suomen alkuperäiseen luontoon kuuluva riistaeläinlaji. Kanadanmajava taas on vieraslaji, joka kansallisessa vieraslajistrategiassa on luokiteltu haitalliseksi.

Lue seuraavaksi