Yara hakee laajennuslupaa Siilinjärven kaivosalueelle

Lannoitevalmistaja Yara hakee runsaan 200 hehtaarin suuruista laajennuslupaa Siilinjärven kaivoksen alueelle. Yhtiö tarvitsee lisätilaa tuotannosta jäävälle sivukivelle.

Yara International
Dumpperit kuljettavat apatiittimalmia.
Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Lannoitteita Siilinjärvellä valmistava Yara hakee kaivokselleen laajennuslupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Laajennusalueen pinta-ala on yhteensä 214 hehtaaria. Laajennus jakautuu neljään osaan nykyisen kaivosalueen itä- ja länsipuolella. Se sijoittuu Kasurilan, Kolmisopen, Kuuslahden ja Pöljän kylien alueelle.

Yara on arvioinut kaivostoiminnan jatkuvan Siilinjärvellä vuoteen 2035 saakka. Se vaatii kuitenkin lisätilaa, koska nykyisten läjitysalueiden tilavuus ei riitä näin pitkään. Valtaosa tarvittavasta uudesta maa-alueesta on Yaran omistuksessa.

Laajennuksen jälkeen Yaran Siilinjärven kaivoksen eli Särkijärven kaivospiirin pinta-ala tulisi olemaan 3500 hehtaaria. Yaran apatiittikaivoksen malmintuotanto on noussut muutama vuosi sitten 10,5 miljoonaan tonniin vuodessa, jolla tasolla tuotanto tulee nykyisen suunnitelman mukaan pysymään kaivoksen toiminnan loppuun saakka.

Ennen hakemuksen ratkaisemista Tukes varaa mahdollisuuden esittää muistutuksia ja mielipiteitä kaivoslupahakemuksesta.