Vaaniiko työuupumus? Testaa näillä kysymyksillä

Asiantuntijan mukaan työelämässä tapahtunut muutos on lisännyt työuupumusta. Jos vastaat myöntävästi alla oleviin kysymyksiin, sinulla on vahvuuksia työuupumuksen torjuntaan.

Kotimaa

Joka neljäs suomalainen kärsii työuupumuksesta. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Minna Huotilaisen tekemiä kysymyksiä pohtimalla voit selvittää, kuulutko sinä tähän joukkoon. Positiiviset vastaukset kysymyksiin kertovat niistä vahvuuksista, joita sinulla työuupumuksen torjunnassa on.

1. Arvostatko omaa työtäsi ja osaamistasi työssä?

2. Koetko, että voit vaikuttaa työpaikallasi niihin päätöksiin, jotka koskevat omaa työtäsi ja sitä, miten työt tehdään?

3. Onko työmääräsi sopiva, niin että pystyt tekemään sinulle annetut työt? Jos joudut turvautumaan ylitöihin, onko ylitöiden määrä kuitenkin hallinnassa?

4. Oletko pirteä ja positiivinen töihin mennessäsi? Jaksatko hoitaa kotityöt, harrastaa ja tavata ihmisiä työpäivän jälkeen ja viikonloppuisin?

5. Ajatteletko jaksavasi tehdä töitä vielä pitkään, vähintään eläkeikään asti?

Jos vastaat useaan kysymykseen kieltävästi, kannattaa tilanteesta keskustella esimiehesi kanssa.