Koe uusi yle.fi

Klikkaamalla kirjastoon

Joensuun seutukirjasto ja Juuan kirjasto ottavat ensimmäisinä Suomessa käyttöönsä avointa lähdekoodia hyödyntävän tietokantajärjestelmän, josta aineisto löytyy entistä tehokkaammin. Samaan aikaan aukeaa myös uusi, Pohjois-Karjalan kaikki kirjastot yhdistävä nettikirjasto: Vaara-kirjastot.

kulttuuri
Vaara-kirjastot yhdistää Pohjois-Karjalan yleiset kirjastot vuoden 2015 loppuun mennessä
Mari Nupponen / Yle

Liperin kirjastonjohtaja Ari Mäkiranta on ollut mukana uuden järjestelmän, Kohan, luomisessa. Koha otetaan vaiheittain käyttöön Pohjois-Karjalan yleisissä kirjastoissa vuosien 2014 ja 2015 aikana. Järjestelmän vaihto tuo kirjastohenkilökunnalle suuren muutoksen työrutiineihin, mutta samalla se päivittää tiedonhakua toimivammaksi.

– Se tarkottaa oikeestaan sitä, että siirrytään kaupallisesta järjestelmästä semmoseen järjestelmään, jota ite ylläpidetään tai ite voidaan kehittää. Suurin syy järjestelmän vaihtoon oli se, että Suomen yleiset kirjastot siirty uuteen luettelointiformaattiin, mitä se vanha järjestelmä ei tue, kertoo Mäkiranta.

Järjestelmän yhteydessä avataan uusi nettikirjasto, jonka suunnitteluun myös asiakkaat ovat osallistuneet. Vaara-kirjastot nimellä toimiva nettikirjasto tarjoaa samat palvelut kuin edeltäjänsä verkkokirjasto Jokunen, mutta monipuolisemmin ja yhdistää Pohjois-Karjalan kaikki yleiset kirjastot saman sivuston alle.

– Asiakkaille tää uus järjestelmä näkyy niin, et siel on nyt semmosia toimintoja mitä nyt normaalissa verkossa on. Some-toimintoja on tullu ja asiakas pystyy arvostelemaan kirjaa tai antamaan sille tähtiä. On siirrytty moderniin järjestelmään, Mäkiranta toteaa.

Vaikka muutos vaatiikin totuttelua henkilökunnalta ja asiakkailta, perusasiat säilyvät samoina.

– Järjestelmää tai nettisivuja ei oo mitenkään monimutkasta käyttää, mutta aina saa henkilökunnalta apua kun kysyy. Käyttö ei maksa asiakkaalle mitään eli käytännössä samoilla säännöillä mennään ku tähänki asti, Mäkiranta sanoo.

Kirjastoista saa yhä palvelua kasvokkain ja kesän aukioloajat säilyvät samoina.