Hanhipaisti tänä vuonna sivu suun

Maa- ja metsätalousministeriö puuttuu metsähanhien määrän romahtamiseen järeillä keinoilla. Hanhenpyytäjiltä ollaan viemässä kovat piipusta ainakin vuodeksi.

luonto
Metsähanhipari lennossa
Metsähanhipari lennossa.Raine Martikainen / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö esittää metsähanhen pyynnin kieltämistä vuoden ajaksi koko maassa. Tehokas pyynti on vähentänyt metsänhanhien määrää tuntuvasti vaikka metsästystä on rajoitettu jo useampana vuonna. Maa- ja metsätalousministeriössä arvioidaan, että täyskielto säästää useita tuhansia hanhia.

Ylitarkastaja Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä arvioi, että hanhisaaliit saattoivat olla viime vuosikymmenten huippuvuosina jopa 10 000 lintua. Vuonna 2012 arvioidut saalismäärät putosivat metsästysajan lyhentämisen myötä vajaaseen neljääntuhanteen. Saalistilastot ovat epävarmoja mutta joka tapauksessa pataan on joutunut joka vuosi tuhansia metsähanhia.

Taigametsähanhien määrä on romahtanut 90-luvun sadasta tuhannesta arviolta noin 60 000:een lintuun. Joidenkin arvioiden mukaan määrä on vain 40 000-45 000 lintua. Tundrametsähanhia arvioidaan olevan runsaammin, noin puoli miljoonaa. Lajien erottaminen on kuitenkin metsästystilanteessa vaikeaa joten ehdotettu metsästyskielto koskee kumpaakin lajia.

Saalisilmoitus pakolliseksi

Ehdotus metsästyskiellosta lähti lausuntokierrokselle maanantaina. Samalla kerätään lausuntoja metsähanhen hoitosuunnitelmasta. Hoitotoimilla on tarkoitus varmistaa, että hanhien määrä saadaan sellaiselle tasolle, että metsästystä voidaan jatkaa kestävästi.

Tämä merkitsee muun muassa saalisilmoituksen määräämistä pakolliseksi. Saaliista on ilmoitettava aika ja paikka. Tarkempi lajimääritys tehdään pyyntimiehen ottaman valokuvan tai siipinäytteen perusteella.

Metsästäjille harkitaan myös pyyntikiintiöitä. Niiden muotoa pohditaan parhaillaan. Pesimäalueista ja hanhien määrästä on lisäksi saatava nykyistä tarkempaa tietoa.

Mikäli nämä toimet eivät toteudu vuoden aikana voidaan metsästyskieltoa jatkaa. Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa määrätä täysrauhoituksen jopa kolmeksi vuodeksi.

Suomen kansallisen hoitosuunnitelman lisäksi valmistellaan kansainvälistä hoitosuunnitelmaa koko metsähanhen muuttoreitille.