Lastensuojelun sosiaalityöntekijät: Ruuhkat vaarantavat lasten turvallisuuden Kuopiossa

Sosiaalityöntekijät ovat huolissaan, että lapset ovat vaarassa lastensuojelun suurten asiakasmäärien vuoksi Kuopiossa. Kaupungin sosiaalijohtajan mukaan ongelma saattaa ratketa ensi vuonna. Vireillä on lakimuutos, jossa suuri osa sosiaalityöntekijöiden tehtävistä siirretään sosiaaliohjaajille.

sosiaalityöntekijät
Lapsi leikkii leikkihevosella.
Toni Pitkänen / Yle

Apua tarvitsevien lasten turvallisuus voi vaarantua lastensuojelun ruuhkien vuoksi Kuopiossa.

Kaupungin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden mukaan he ehtivät hoitaa vain kaikkein vakavimmat lastensuojelutapaukset.

Sosiaalityöntekijät kertovat kaupungille ja tiedotusvälineille lähettämässä kirjelmässään, että suuren asiakasmäärän vuoksi kiireettömämmät tapaukset jäävät vähemmällä huomiolle.

Ilmoitukset voivat jäädä huomaamatta

Tämä voi sosiaalityöntekijöiden mukaan johtaa pahimmillaan lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen kuolemaan, kuten Helsingissä tapahtui muutama vuosi sitten.

– Annan esimerkin. Meille tulee ilmoitus sähköpostiin, että asiakkaana olevasta lapsesta on jälleen tehty lastensuojeluilmoitus. Päivä on jo kuitenkin täynnä neuvotteluita, jotka kestävät iltapäivään eikä postia ehdi lukemaan ja lapsi joutuu odottamaan, Kuopion kaupungin sosiaalityöntekijä Eeva Heinonen kertoo.

Olen ollut 38 vuotta sosiaalityöntekijänä eikä koskaan ole ollut näin pahaa tilannetta.

Eeva Heinonen

Yhdellä sosiaalityöntekijällä on Kuopiossa keskimäärin kuusikymmentä lasta asiakkaana kun alan ammattijärjestön suositus on 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaan lasta pitäisi tavata vähintään kaksi tuntia kerran kuukaudessa, mutta Heinosen mukaan tämä on nykyisellään mahdotonta.

Hän kertoo, että lasten henkeä uhkaavat tilanteet hoidetaan vaikka ylitöinä. Aina ei kuitenkaan voi tietää, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse.

– Ongelmat voivat pahentua ja kriisiytyä ennen kuin me ehdimme puuttumaan asiaan. Olen ollut 38 vuotta sosiaalityöntekijänä eikä koskaan ole ollut näin pahaa tilannetta, Heinonen sanoo.

Kuopion kaupungin va. lastensuojelupäällikkö Marketta Kolari toteaa, että asiakasmäärät ovat lastensuojelun avohuollossa korkeita. Hänen mukaansa lasten ja perheiden hyvinvoinnista huolehditaan kuitenkin monessa paikassa.

– Tilanteen vakavuus on täällä tiedostettu, mutta helppoa ratkaisua ei ole. Pelkästään sosiaalityöntekijöiden määrää lisäämällä ongelma ei ratkea, vaan varhaisempaan puuttumiseen pitää myös satsata.

Lakimuutos lisäisi sosiaaliohjaajia

Kuopion kaupungin sosiaalijohtaja Jarmo Rautjärvi ymmärtää sosiaalityöntekijöiden ahdingon. Hän kuitenkin huomauttaa, että sosiaalityöntekijöiden työkuorma saattaa keventyä jo ensi vuonna.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on tekeillä lakimuutos, jonka tarkoitus on arviolta lähes 70 prosenttia lastensuojelun avohuollon tehtävistä sosiaalihuollon puolelle. Lakiesitys on nyt lausuntokierroksella ja sen on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa.

Tilanteen vakavuus on täällä tiedostettu, mutta helppoa ratkaisua ei ole.

Marketta Kolari

Näin ollen Rautjärven mukaan ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista lisätä lastensuojelun avohuollon resursseja kuten kaupungin sosiaalityöntekijät toivovat.

– Suuntaus on nyt se, että ennaltaehkäisevään toimintaan panostetaan ja perheiden arjessa toimivat sosiaaliohjaajat sekä perhetyöntekijät hoitavat jatkossa kevyemmät lastensuojelun tehtävät. Näin näistä perheistä ei välttämättä tule ollenkaan lastensuojelun asiakkaita, Rautjärvi toteaa.

Kuopion kaupungin sosiaalityöntekijät huomauttavatkin kirjelmässään, ettei lasten ja perheiden vaikeuksien ennaltaehkäisyyn jää aikaa. Lakimuutoksen jälkeen sosiaalityöntekijät voisivat Rautjärven mukaan keskittyä vakavampiin lastensuojelutapauksiin.

Ministeriön kaavailuissa sosiaalityöntekijöistä arviolta neljäsosa jäisi edelleen sosiaalityöntekijän tehtäviin ja loput muuttuisivat sosiaaliohjaajan vakansseiksi. Sosiaaliohjaajan palkka on yli 600 euroa sosiaalityöntekijän palkkaa pienempi.

Va. lastensuojelupäällikkö Marketta Kolarin mukaan tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että sosiaalityöntekijä siirtyy tekemään sosiaaliohjaajan tehtäviä ja näin ollen hänen palkkansa alenee.

– Täytyy kuitenkin muistaa, ettei muutos tapahdu kunnissa hetkessä ja niin ollen töistä luonnollisesti poistuvien sosiaalityöntekijöiden tilalle voidaan palkata sosiaaliohjaajia.

Lastensuojeluilmoituksia tuhansia

Kuopion kaupungille tuli viime vuonna lähes 2 600 lastensuojeluilmoitusta. Arviolta hieman yli puolet tapauksistajohtaa lastensuojelun pitempiaikaiseen asiakkuuteen. Tänä vuonna lastensuojeluilmoituksia on tullut vähemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Sosiaaliohjaajat sekä perhetyöntekijät hoitavat jatkossa kevyemmät lastensuojelun tehtävät.

Jarmo Rautjärvi

Lastensuojeluilmoitusten arviointi kestää osassa tapauksissa liian pitkään. Lain mukaan viikossa on arvioitava, vaatiiko ilmoitus toimenpiteitä ja kolmessa kuukaudessa, tuleeko lapsesta tai perheestä lastensuojelun asiakas.

Viime syksynä arviointi kesti sallittua pidempään noin kolmasosassa tapauksista. Kuopion kaupungin va. lastensuojelupäällikön Marketta Kolarin mukaan ylitykset vaihtelivat muutamasta päivästä jopa kolmeen kuukauteen.

– Useimmat olivat pieniä ylityksiä ja kyse on kiireettömistä tapauksista. Ylitykset johtuvat monista syistä. Asiakkaat ovat esimerkiksi saattaneet perua jo varattuja aikoja ja niitä on jouduttu siirtämään myöhemmäksi, Kolari toteaa.

Viime vuonna lastensuojeluilmoituksia tehtiin eniten perheväkivallan tai sen uhan vuoksi. Yleensä ilmoituksia on tehty eniten vanhempien päihteiden käytöstä tai mielenterveysongelmista.

– Perheväkivallan nouseminen ykköseksi oli yllätys. Väkivalta ei koske vain lasten vahingoittamista vaan myös vanhempien keskinäistä väkivaltaa. Ehkä tämä kuvaa asennemuutosta, että asiasta enemmän puhutaan eikä se ole enää perheen sisäinen yksityisasia. Esimerkiksi neuvolassa perheväkivallasta kysytään erikseen, Kolari sanoo.