Merikotkat häiritsevät merimetsoja yhä laajemmalla

Viime vuonna merikotkat häiritsivät merimetsojen pesintää muun muassa Kustavissa. Nyt merikotkat ovat levinneet merimetsojen pariin myös Loviisassa.

luonto
Merimetsoja.
YLE / Elina Ojanotko

Merimetsojen kantojen odotetaan olevan voimissaan leudon talven vuoksi. Toisaalta merimetsojen luontaiset viholliset, merikotkat, ovat levittäytyneet yhä laajemmalle merimetsojen pariin ja tyhjentäneet jopa kokonaisia luotoja merimetsoista.

Nyt on jo itäisellä Suomenlahdella, Loviisassa, yksi luoto tyhjentynyt merimetsojen pesistä merikotkien takia.

Pekka Rusanen

– Kovina talvina merimetsojen kanta on noussut niukasti tai määrä on jopa vähentynyt. Viime talvi oli leuto ja siksi voisi odottaa, että kannat ovat voimissaan. Mutta on mahdotonta vielä tässä vaiheessa laskentoja sanoa, kasvaako pesintöjen määrä, sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Pekka Rusanen.

Merikotkat voivat napsia tyhjäksi kokonaisen metsoluodon

Viime vuonna merikotkat häiritsivät merimetsojen pesintää muun muassa Paraisilla ja Kustavissa. Viime vuonna esimerkiksi Kustavissa vajaa sata pesää käsittänyt yhdyskunta lopetti pesinnän kokonaan merikotkien häirinnän takia. Vielä vuonna 2010 Kustavissa oli enimmillään noin 700 merimetson pesää.

– Merikotkien leviämisestä entistä laajemmalle alueelle on tullut jo havaintoja. Nyt on jo itäisellä Suomenlahdella, Loviisassa, yksi luoto tyhjentynyt merimetsojen pesistä merikotkien takia. Pidemmällä aikavälillä merikotkien aiheuttama häirintä saattaa näkyä merimetsojen poikasten määrässä. Jos merikotkan tekemä häirintä yleistyy, niin parin kolmen vuoden viiveellä se voi näkyä koko merimetsokannassa, kertoo tutkija Pekka Rusanen.

– Merikotkakannat ovat olleet kovassa kasvussa lähes vuosittain ja merimetsojen kannat ovat myös kasvaneet valtavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on ihan luonnollista tasapainon hakua näiden kahden lajin välillä, toteaa Rusanen.

Merimetsokanta yli kuusinkertaistunut kymmenessä vuodessa

Merimetsojen pesivien parien määrä on kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa alle 3 000 parista yli 18 000 pariin. Kesällä 2013 pesiviä pareja laskettiin olevan yhteensä 18 580. Tämän vuoden laskennat saadaan valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) aloitti toukokuun puolivälissä vuosittaiset merimetsojen pesien laskennat.