Tarkastusvaliokunta arvostelee Senaatti-kiinteistöjen vuokria

Eduskunnan tarkastusvaliokunta arvostelee valtion omistamaa Senaatti-kiinteistöjä suurista vuokrankorotuksista. Valiokunnan mielestä valtiovarainministeriö tekee piiloleikkauksia vuokrankorotusten kautta.

kulttuuri
Turun linna
Eino Telkinen / Yle

Tarkastusvaliokunnan mielestä valtiovarainministeriö tekee piiloleikkauksia esimerkiksi poliisin, tullin ja museoiden toimintaan vaatimalla Senaatti-kiinteistöiltä vuotuisia sadan miljoonan euron tasolla olevia voitontuloutuksia.

Tarkatusvaliokunnan mielestä erityisesti joidenkin museoiden ja vankiloiden vuokrienkorotukset ovat olleet merkittävän suuria esimerkiksi toimistovuokriin verrattuna.

– Vuokrat ovat osittain kohtuullisia, mutta monessa tilanteessa eivät, sanoo tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Tuija Brax (vihr.).

– Yksittäisissä tapauksissa vuokrat ovat selvästi yli markkinahinnan tai sitten kun puhutaan erityiskiinteistöistä, niin ne ovat keinotekoisen markkinahinnan tasolla. Ei millään kansallisaarteella, kuten Turun linnalla ole mitään markkinahintaa. Vuokrat ovat liian korkeita, arvioi Brax.

Valiokunta vertaili vuokrien nousua erityiskiinteistöjen, kuten museoiden ja vankiloiden osalta vuosina 2008-2012 ja toimistojen osalta vuosina 2000-2012.

Erityiskiinteistöjen vuokrakustannusten nousu oli lyhyemmällä aikavälillä 63 prosenttia verrattuna toimistokiinteistöjen pidemmän aikavälin 58 prosentin neliövuokrien korotukseen. Ruotsissa valtionhallinnon tilojen kustannukset nousivat vielä pidempänä vertailuajankohtana vähemmän, vuosina 1994 - 2008 yhteensä 35 prosenttia.

Veikkauksen tukirahoja kiertää vuokrina valtiolle

Kansanedustaja Matti Saarinen (sd.) muistuttaa, että museoiden vuokrankorotukset hoidetaan ainakin osittain Veikkauksen jakamilla rahoilla.

– Rahaa jää vähemmän Veikkauksen edunsaajille, tieteelle, taiteelle ja urheilulle, kiteyttää Saarinen.

Tarkastusvaliokunnan mielestä Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaarantaa valtion kokonaisedun kasvattamalla vuokrakustannuksia.

Mietinnössä muisteutetaan, ettei Senaatti-kiinteistöillä ole toiminnassaan markkinariskiä. Valtio on käytännössä takaamassa vuokranmaksua.

Tarkastusvaliokunta pitää sinällään hyvänä periaatetta, että valtion virastojen ja laitosten toimitilojen vuokraus ja palvelut järjestetään keskitetysti. Lisäksi valiokunta pitää perusteltuna tilojen käytön tehokkuuden parantamista.