Suomalaiskeksinnöstä lupaava hiilidioksidin talteenottomenetelmä

VTT:n laskelmien mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulun hiilidioksidipesuri voisi toimia hyvin käytännössäkin. Veden avulla toimivalla keksinnöllä energiantuotannon päästöistä voisi ottaa talteen hiilidioksidia, joka on merkittävin ilmastonmuutosta aiheuttava kasvihuonekaasu. Maailmalla hiilidioksidin talteenotto on ollut viime vuodet vastatuulessa.

talous
Hiilidioksidin talteenotto
Adam Bellgrau / Yle

Vesi sitoo melko huonosti hiilidioksidia, mutta se on ympäristöystävällinen tapa poistaa teollisuuden päästöistä ilmastonmuutosta aiheuttavaa kasvihuonekaasua. Maailmalla tämä tehdään kemikaaleilla, joilla on ympäristö- ja terveyshaittoja. Savonlinnassa, Mikkelin ammattikorkeakoulun testilaboratoriossa hiilidioksidi pulputtaa puhtaan veden läpi.

- Liuotetaan hiilidioksidia veteen hiilidioksidikaasusta ja pienemmässä alipaineessa otetaan hiilidioksidi pois nesteestä kaasuna, kuvailee prosessia Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkija Teijo Linnanen.

Linnasen ja kumppaneiden kehittämä talteenottolaite on jo patentoitu, ja VTT:n laskelmien mukaan suomalaiskeksintö voisi hyvin toimia käytännössäkin.

- Pienessä mittakaavassa prosessi voisi olla jopa kilpailukykyinen kaupallisiin hiilidioksidin talteenottoprosesseihin verrattuna, sanoo Teknologian tutkimuskeskus VTT:n hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin ohjelmapäällikkö Sebastian Teir.

Stora Enson Varkauden paperitehtaalla on jo kokeiltu Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämää hiilidioksidin talteenottoa. Tässä mittaluokassa ongelmana on tarvittavan veden iso määrä. Jos testilaboratorio siirrettäisiin Varkauden tehtaalle, 10 senttimetrin testiputken halkaisija olisi kuusi metriä.

Hyötykäyttöä hiilidioksidilla olisi. Nyt paperitehtaisiin kuljetetaan pullotettua hiilidioksidia hienopaperin valmistukseen apuaineeksi, vaikka paperin valmistuksessa sitä tupruaa tehtaan piipuista harakoille.

- Tällä prosessilla voitaisiin ottaa tehtaalla savukaasusta hiilidioksidi talteen, että sitä ei tarvitse kuljettaa autokuljetuksena tehtaalle, Linnanen sanoo.

Maailmalla talteenotto tökkii

Hiilidioksidin talteenotto oli jo kasvamassa Euroopassa, suunniteltiin muun muassa demolaitoksia. Sitten tuli talouskriisi ja päästöoikeuksien hinta romahti. Myös päästöt vähenivät. Päästökaupassa päästöoikeudet ovat nyt niin halpoja, että esimerkiksi paperitehtaan on kannattavampaa ostaa päästöoikeuksia ulkomailta kuin vähentää omia päästöjään.

Maakaasun tuotannossa Pohjanmerellä hiilidioksidia on otettu talteen vuodesta 1997 lähtien, koska Norja alkoi verottaa päästöistä niin paljon. Kanadaan on valmistumassa maailman ensimmäinen hiilivoimalaitos, jossa hiilidioksidia otetaan talteen. Myös Englannissa on yhdestä kahteen hanketta etenemässä.

Hiilidioksidin talteenoton ongelmana on ollut myös se, mihin kaikki talteenotettu hiilidioksi sijoitetaan. Vanhoihin öljyesiintymiin maan alle sitä sijoitetaan jo nyt, esimerkiksi Pohjanmerellä miljoona tonnia vuodessa. Yhdysvalloissa hiilidioksidia injektoidaan ehtyviin öljykenttiin. Tällä keinolla ehtyvistä lähteistä saadaan puristettua vielä hieman lisää öljyä, kun öljy muuttuu hiilidioksidin ansiosta liukkaammaksi. Suoraan meriin sijoitettuna hiilidioksidipitoinen vesi happamoittaisi meriä vielä entisestään.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa talteenotolla arvioidaan olevan silti paikkansa.

- Ehkä maapallon tulevaisuutta ajatellen se tulee entistä tärkeämmäksi, ja tälläkin menetelmällä on iso potentiaali tässä kentässä, arvioi myös Mikkelin ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion johtaja Tapio Tirri.

Mikkelin ammattikorkeakoulu hakee nyt rahoitusta demolaitokseen, jossa hiilidioksidin talteenottoa voitaisiin käyttää oikeassa ympäristössä.