Hallitus hyväksyi esityksen ilmastolaiksi

Lakiin esitetään kirjattavaksi tavoite vähintään 80 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2050 mennessä.

politiikka

Hallitus on hyväksynyt esityksen ilmastolaiksi. Lakiin esitetään kirjattavaksi tavoite vähintään 80 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2050 mennessä.

Siihen sisältyisi myös suunnittelujärjestelmä, jonka mukaan pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma hyväksyttäisiin kerran kymmenessä vuodessa ja keskipitkän aikavälin suunnitelma kerran vaalikaudessa.

Hallitus velvoitettaisiin raportoimaan säännöllisesti eduskunnalle ilmastopolitiikan toteuttamisesta.

Esitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2015.