Seinäjoki-Oulu -ratatyön kiivain vaihe on parhaillaan käynnissä

Seinäjoen ja Oulun väliseltä rataosuudelta saadaan valmiiksi tänä kesänä sata kilometriä. Yli 300 kilometrin rautatietyömaalla työskentelee nyt 1000 henkilöä. Kesän suurimmat työmaat ovat kaksoisrateen tekeminen Kokkolan ja Ylivieskan välille sekä kymmenien tasoristeyksien korvaaminen uusilla yli- ja alikulkusilloilla.

Kotimaa
Lapuan Ruhassa rakennetaan rautatiesiltaa.
Lapuan Ruhassa on parhaillaan menossa rautatiesillan rakennustyömaa.Pasi Takkunen / Yle

Lapuan Ruhassa rakennetaan parhaillaan yhtä monista ratatyömaan rautatiesilloista. Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella on muun muassa 105 vartioitua tai vartioimatonta tasoristeystä. Ne kaikki korvataan yli- ja alikulkusilloilla. Nyt on menossa seitsemäs rakennusvuosi.

– Tällä hetkellä kaksoisraide on jo rakennettu Seinäjoelta etelään ja pohjoiseen päin Ruhaan asti. Tästä sitten jatketaan kohti Lapuan ratapihaa. Tuolla radan toisella puolen tehdään kaksoisrakenteen pohjatöitä, selventää Liikenneviraston projektipäällikkö Tommi Rosenvall.

Pääosa Seinäjoki–Oulu-välistä edelleen yksiraiteinen

Seinäjoki–Oulu radan yli 300 kilometrin matka rakentuu edelleen suurimmaksi osaksi yksiraiteisena. Kaksoisraiteet tulevat suurimpiin pullonkauloihin, kuten Ylivieskan ja Kokkolan välille.

– Kokkolan satamaan kulkeva tavaraliikenne on vilkasta. Kaikki kapasiteetti on jo käytössä ja kaksoisraiteen tarve kipeä. Tänä kesänä työskennelläänkin kiivaasti Kokkolan ja Ylivieskan välisellä 80 kilometrin matkalla, sanoo Rosenvall.

Ratatöillä parannetaan liikenneturvallisuutta, kasvatetaan junien nopeuksia ja samalla lyhenevät myös matkustusajat. Seinäjoki korostuu tärkeänä rautateiden solmukohtana.

– Kun kaksoisraide ulottuu sekä Seinäjoen pohjois- että eteläpuolelle, pystytään turvaamaan se, etteivät junien myöhästymiset kertaannu Seinäjoelta eteenpäin lähteviin juniin, muistuttaa Rosenvall.

Kiivaimmillaan ratatöissä paiskii tänä kesänä töitä peräti tuhat henkilöä. Ratatyöt saadaan päätökseen kolmen vuoden kuluttua, vuonna 2017. Rakennustöihin kuluu rahaa yhteensä noin 860 miljoonaa euroa 10 vuoden aikana.