Etelä-Konneveden kansallispuisto perustetaan

Eduskunnan ympäristövaliokunta on hyväksynyt Konneveden ja Rautalammin alueella sijaitsevan uuden kansallispuiston perustamisen. Noin 1 500 hehtaarin suuruinen uusi kansallispuisto on monimuotoista ranta-, saaristo- ja metsäluontoa.

Kotimaa
Kuva kansallispuistosta yllhäältä otettu.
Jani Ilola / Yle

Ympäristövaliokunnan mielestä Etelä-Konneveden kansallispuisto täydentää kansallispuistoverkostoa erityisesti reittivesistöjen ranta- ja saaristoluonnon sekä pohjoissavolaisen vuorimaan, vanhojen luonnonmetsien ja lehtojen osalta. Etelä-Konneveden uusi kansallispuisto tuo suojelun piiriin erityisesti kallioista riippuvaista lajistoa.

Uusi kansallispuisto on kooltaan 1 544 hehtaaria, ja se sijoittuu valtion maille, Konneveden ja Rautalammin kuntiin.

Ympäristövaliokunnan tänään hyväksymään mietintöön jätettiin yksi vastalause.

Uuden kansallispuiston alueella metsästys on kiellettyä. Luonnonsuojelulain mukaisesti Etelä-Konneveden kansallispuistossa voidaan kuitenkin Metsähallituksen luvalla vähentää vierasperäisten sekä ja muidenkin kasvi- ja eläinlajien lukumäärää, jos laji on käynyt liian runsaslukuiseksi tai muuten vahingolliseksi.