Stubb vastaan Halla-aho: Millaisilta alueilta äänikuninkaat keräsivät kannatuksensa?

Eurovaalien suurimmat ilmiöt olivat Alexander Stubb ja Jussi Halla-aho. Varsinkin Helsingissä he keräsivät äänensä hyvin erilaisilta alueilta. Tilastoihme Lieksa taas on Suomen halla-aholaisin, köyhin, somalein ja demarein kunta.

Tekijät

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vaalitulos suhteessa Helsingin ��nestysalueiden tietoihin. Yksi tumma piste on yksi alue. N�et lis�tietoja osoittamalla pisteit�. Vaaka-akselin muuttujaa voit vaihtaa kuvaajan yl�puolelta. Visualisaatio: Jami Pekkanen. Lisätietoja

Tämän artikkelin interaktiivisilla työkaluilla voit myös itse tutkia vaalituloksen suhdetta alueiden tietoihin.

Kokoomuksen Alexander Stubb ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho ovat suunnilleen samanikäisiä, korkeasti koulutettuja ja pääkaupunkiseudun varakkaiden alueiden asukkaita.

Poliittisesti he kuitenkin edustavat hyvin eri suuntauksia. Analysoimme näiden kansansuosikkien äänestäjäkuntaa vertaamalla vaalitulosta alueellisiin väestötietoihin.

Halla-ahon Helsinki

Jussi Halla-aho on jo ennen poliittista uraansa profiloitunut hyvin voimakkaasti maahanmuuttokriitikkojen tähtenä. Kun Halla-ahon kannatusta tarkastellaan hänen kotikuntansa Helsingin sisällä, tulokset ovat selviä. Halla-ahon kannatus liittyy äänestysalueen sosiaaliseen rakenteeseen.

Helsingissä Halla-ahon kannatus on aivan suorassa suhteessa maahanmuuttajien määrään: mitä enemmän maahanmuuttajia äänestysalueella on, sitä korkeampi on Halla-ahon kannatus.

Mutta sama näkyy muillakin väestön rakennetta kuvaavilla mittareilla: mitä alhaisempi tulotaso helsinkiläisalueella on, sitä korkeampi on Halla-ahon kannatus. Vastaavasti mitä korkeampi on alueen koulutustaso, sitä heikompi on Halla-ahon kannatus.

Stubbin Helsinki

Alexander Stubbin kannatus näyttää Helsingin sisällä jakautuvan lähes päinvastoin kuin Jussi Halla-ahon. Mitä korkeammin koulutettuja ja hyvätuloisempia äänestysalueen asukkaat ovat, sitä vahvempi on Stubbin kannatus.

Myös ulkomaalaistaustaisten määrä näyttää linkittyvän Stubbin kannatukseen päinvastaisella tavalla kuin Halla-aholla – eli mitä vähemmän ulkomaalaistaustaisia, sitä korkeampi on Stubbin kannatus.

Halla-ahon Suomi

Suomen kuntia vertailemalla Halla-ahon kannatus on monimutkaisempi. Hänen kannatuksensa ei näytä kunnissa menevän ainakaan maahanmuuttajien määrän kanssa kovin tarkasti yksiin. Ulkomaalaistaustaisten määrä on Suomessa suurin pääkaupunkiseudulla sekä ruotsinkielisellä rannikolla ja Ahvenanmaalla. Pääkaupunkiseudulla Halla-ahon kannatus ylitti valtakunnallisen keskiarvon (4,7 % kaikista äänistä) selvästi Vantaalla (7,0 %), niukemmin Helsingissä (5,0 %), mutta Espoossa hän jäi keskiarvon alle (4,3 %).

Pohjanmaan rannikkokaupungeissa Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa asuu kaikissa suhteellisen suuri maahanmuuttajaväestö. Kaikissa näissä Halla-ahon kannatus jäi alle maan keskiarvon.

Vaikka kuntakohtaisesta tarkastelusta jätetään pois Ahvenanmaa (paljon maahanmuuttajia ja äänet keskittyvät RKP:lle), on kuntakohtaisesti arvioiden hyvin vaikea nähdä Halla-ahon kannatuksen ja maahanmuuttajien määrän välillä yhteyttä.

Jussi Halla-ahon kannatuksen ja maahanmuuttajien määrän välillä ei ole selvää yhteyttä, paitsi Helsingissä. Klikkaa kuvaa, näet sen suurempana. Lähde: Tilastokeskus

Suurin osa Suomen ulkomaalaistaustaisista on itse asiassa kotoisin EU-maista tai Venäjältä. Maahanmuuttoon liittyvä kritiikki, samoin kuin varsinainen rasismi, kohdistuu Suomessa kuitenkin käytännössä erityisesti afrikkalaisiin ja islaminuskoisiin. Päätimme siis verrata Halla-ahon kannatusta vielä tarkemmin afrikkalaistaustaisten osuuteen.

Tilastoihme Lieksa

Jussi Halla-aho sai suhteellisesti ylivoimaisesti eniten ääniä Lieksasta, 12,1 prosenttia. Lieksassa afrikkalaistaustaisten osuus nousee merkittäväksi, ja itse asiassa Lieksassa on väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin somaliyhteisö.

Mutta Lieksa on myös käytettävissä olevalla rahatulolla mitattuna Suomen köyhin kunta. Samalla se oli näissä vaaleissa myös innokkaimmin sosiaalidemokraatteja äänestänyt kunta, SDP:n kannatus oli 26,4 prosenttia.

Jussi Halla-ahon henkilökohtainen kannatus oli myös silmiinpistävän korkea Itä-Lapissa. Nämä ovat Suomen pahimpia työttömyyskuntia: Kemijärvellä, Sallassa, Savukoskella ja Pelkosenniemellä on jokaisessa yli 20 prosentin työttömyys. Jussi Halla-ahon henkilökohtainen kannatus oli näissä kaikissa kunnissa yli valtakunnan keskiarvon, vaikka perussuomalaisten kannatus ylitti valtakunnan tason vain Sallassa.

Mielenkiintoista on se, että yhdessäkään näistä kunnista ei ole kovin paljon maahanmuuttajia, ja ainakaan Tilastokeskuksen vuoden 2012 lopun tilaston mukaan näissä kunnissa ei asu lainkaan afrikkalaistaustaisia asukkaita.

Kun Suomen kuntia tutkii kokonaisuutena, Halla-ahon kannatuksella ei kuitenkaan näytä olevan selvää yhteyttä työttömyyteen. Halla-ahon kannatus ei myöskään ole yhteydessä kunnan yleiseen tulotasoon eikä koulutustasoon.

Suomen sadasta köyhimmästä kunnasta 33:ssa Halla-ahon kannatus ylitti valtakunnan tason, sadasta rikkaimmasta kunnasta 38 kunnassa äänestettiin Halla-ahoa tavallista enemmän.

Stubbin Suomi

Alexander Stubbin kannatuksessa näkyvät erittäin vahvasti samat trendit kuin kokoomuksen kannatuksessa yleensä. Stubb on kunta-analyysin valossa selkeästi suurituloisten ja hyvin koulutettujen ehdokas. Tämä ilmiö näkyy Stubbin kannatuksessa huomattavasti vahvempana kuin muilla läpimenneillä kokoomusmepeillä, Sirpa Pietikäisellä ja Henna Virkkusella.

Erityisesti kunnan koulutustaustalla on Stubbin kannatukseen suoraviivainen yhteys. Tämä näkyy hänen kannatuksessaan vielä selvemmin kuin kokoomuksen kannatuksessa yleisesti. 

Kuntavertailussa Stubbin kannatus näyttää jopa nousevan ulkomaalaistaustaisten määrän kasvaessa, mutta tämä ilmiö ei ole yhtä voimakas kuin tulotason ja koulutuksen yhteys kannatukseen.

Helsingin sisällä suhde on juuri päinvastoin – kaupunginosissa, joissa on paljon maahanmuuttajia, Stubbin kannatus on heikko. 

Alexander Stubbin kannatuksessa on erityisen silmiinpistävää sen vahva keskittyminen Ruuhka-Suomeen. Valtakunnan ääniharavan kannatus ylitti maan keskitason (8,6 %) ainoastaan 52 kunnassa 320:sta. Näistä pohjoisin oli Varkaus. Jussi Halla-aholla vastaava luku on 109 kuntaa.

Kertooko Helsinki tarkemmin, mistä on kyse?

Helsingin sisällä tulotaso, koulutustaso ja maahanmuuttajien määrä liittyvät kaupungin aluejakaumassa aika vahvasti toisiinsa. Mitä alhaisempi koulutustaso kaupunginosassa on, sitä alhaisempi on tulotaso ja sitä todennäköisemmin alueella asuu maahanmuuttajia. Ei ole ihme, että ehdokkaiden kannatus näyttää noudattelevan samaa kaavaa kaikilla mittareilla.

On mahdollista, että esimerkiksi Halla-ahon kannatuspohjan ydin näkyy loppujen lopuksi paremmin Helsingin sisäisessä kuin kuntakohtaisessa erittelyssä, johon vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät kuin väestön sosiaalinen rakenne.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vaalitulos suhteessa Suomen kuntien tietoihin. Yksi tumma piste on yksi kunta. N�et lis�tietoja osoittamalla pisteit�. Vaaka-akselin muuttujaa voit vaihtaa kuvaajan yl�puolelta. Visualisaatio: Jami Pekkanen. Lisätietoja