Kenen mepit?

Taustatiedot paljastavat selkeitä eroja valittujen euroedustajien kannattajissa. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta siitä mistä äänet tulivat. Euroedustajat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Alexander Stubb, kok. (148 190 ääntä)

 • Äänet tulivat alueilta, joissa on tulotaso korkea ja/tai pitkällekoulutettujen osuus suuri.
 • Kannatus kääntyy laskuun heti, jos työttömyysaste on yli 10 prosenttia.
 • Helsingissä Stubb menestyi alueilla, joissa äänestysprosentti on korkea, käytettävissä olevat tulot suuret ja pitkällekoulutettuja paljon. Kannatus laskee sitä mukaa kuin ulkomaalaistaustaisten osuus kasvaa.

Jussi Halla-aho, ps. (80 772 ääntä)

 • Lieksa!
 • Helsinki: mitä pienemmät äänestysalueen tulot, sitä suurempi on Halla-ahon kannatus.

Olli Rehn, kesk. (70 398 ääntä)

 • Rehn pärjäsi parhaiten pienituloisissa kunnissa. Kannatus on korkeimmillaan yli 10 prosentin työttömyyskunnissa.
 • Rehnin kannatus on sitä pienempi, mitä suurempi on ulkomaalaistaustaisten osuus.
 • Helsinki: kannatus tasaista eri puolilla kaupunkia.

Paavo Väyrynen, kesk. (69 360 ääntä)

 • Väyrynen sitä suositumpi, mitä alhaisempi kunnan tulotaso, mitä vähemmän pitkällekoulutettuja ja mitä korkeampi työttömyys.
 • Mitä vähemmän ulkomaalaisia, sitä korkeampi Väyrysen kannatus.
 • Helsinki: Väyrysen kannatus paras alueilla, joissa vähän pitkällekoulutettuja, äänestysprosentti alhainen ja tulot pienet. Kannatus vähäisempää äänestysalueilla, joissa asuu paljon ulkomaalaistaustaisia.

Anneli Jäätteenmäki, kesk. (59 538 ääntä)

 • Merkillepantavaa, ettei merkittäviä eroja minkään taustamuuttujan suhteen koko maassa tai Helsingissä.
 • Ainoan poikkeuksen tekee maantiede: Jäättenmäen kannatus todella vahvaa Pohjanmaalla ja vahvaa muualla Keski-Suomessa paitsi Jyväskylässä.

**Merja Kyllönen, **vas. (58 611 ääntä)

 • Kainuun kuningatar: esim. Suomussalmella kannatus yli 50 prosenttia. Kannatus vahvaa myös Pohjois-Savossa ja Pohjois-Suomessa.
 • Mitä korkeampi työttömyysprosentti, sitä suurempi Kyllösen kannatus.
 • Helsinki: kannatus suurinta alueilla, joissa korkea työttömyys, pienemmät tulot ja enemmän vieraskielisiä. Kannatus laskee, mitä koulutetummista alueista on kyse.

Sirpa Pietikäinen,kok.(49 842 ääntä)

 • Muista kokoomuslaisista poiketen koko maassa tulotasolla vain vähän vaikutusta kannatukseen.
 • Helsinki: noudattaa kokoomuskaavaa – kannatus vankinta alueilla, missä äänestysprosentti, tulotaso ja pitkällekoulutettujen osuus on korkea.
 • Kannatus vankkaa kotikulmilla Hämeenlinnan seudulla ja sieltä Helsinkiin tuovan radan varressa.

Liisa Jaakonsaari, sd. (44 061 ääntä)

 • Vain yksi kunta, jossa kannatus yli 10 prosenttia: Taivalkoski. Muutoin kannatuskartta tasaisen haalea. Ei suuria eroja myöskään tulojen, koulutustaustan tai työllisyyslukujen valossa.
 • Helsinki: Mitä korkeampi äänestysprosentti, enemmän korkeastikoulutettuja tai paremmat tulot, sitä alhaisempi Jaakonsaaren kannatus.

Henna Virkkunen, kok. (43 829 ääntä)

 • Kannatus vahvinta kotikulmilla Keski-Suomessa. Työttömyys, tulotaso, koulutettujen tai ulkomaalaisten osuus ei vaikuta ratkaisevasti Virkkusen kannatukseen.
 • Helsinki: Virkkusen kannatus on korkeinta alueilla, joissa äänestysprosentti, tulotaso ja koulutettujen määrä korkea.

Miapetra Kumpula-Natri, sd. (40 734 ääntä)

 • Mitä korkeampi työttömyysprosentti, sitä vähemmän Kumpula-Natria kannatettiin. Mitä parempi kunnan tulotaso, sitä enemmän Kumpula-Natria kannatettiin.
 • Helsinki: mitä suuremmat tulot, korkeampi äänestysprosentti ja korkeampi koulutustaso, sitä vähemmän ääniä Kumpula-Natrille. Mitä enemmän ulkomaalaistaustaisia, sitä parempi Kumpula-Natrin kannatus.

Sampo Terho, ps. (33 833 ääntä)

 • Koko maan mittakaavassa ei mitään poikkeavaa selittäjää kannatuksessa.
 • Helsinki: kannatus sitä vankempaa, mitä alhaisempi tulotaso ja mitä enemmän ulkomaalaistaustaisia asukkaita.

Heidi Hautala, vihr.(31 725 ääntä)

 • Mitä parempi tulotaso ja enemmän korkeastikoulutettuja, sitä vankempi on Hautalan kannatus.
 • Helsinki: mitä korkeampi äänestysprosentti ja koulutustaso, sitä enemmän ääniä Hautalalle. Mitä enemmän ulkomaalaistaustaisia, sitä vähemmän ääniä Hautalalle.

Nils Torvalds, r.(29 355 ääntä)

 • Parhaat kannatusluvut rannikolla kuin nauhana Kokkolasta Loviisaan. 
 • Mitä enemmän ulkomaalaisia, sitä korkeampi kannatus.
 • Helsinki: mitä enemmän ulkomaalaisia, sitä alhaisempi kannatus. Mitä parempi tulotaso, koulutustaso ja äänestysprosentti, sitä enemmän Torvaldsia kannatettiin.

Artikkelin tietoja päivitetty 11.6.2014 klo 15.53. Päivitetty äänimäärät vastaamaan tarkastetun laskennan tuloksia.