1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Luomutilojen määrä kasvaa - määrätavoitteet tiukassa

Maanviljelijöille tehdyn kyselyn mukaan tavoitteet luomutuotannon reilusta tuplaamisesta saattavat jäädä haaveeksi. Viljelijät ovat huomanneet luomun paremmat tuet, mutta heitä epäilyttää kuluttajien ostotottumukset.

Kuva: Mari Siltanen / Yle

TNS Gallupin laajan kyselyn mukaan noin joka kymmenes viljelijöistä on kiinnostunut luomutuotannosta. Kiinnostus tarkoittaisi vuosikymmenen loppuun mennessä, että arvion mukaan 2500 tilaa olisi siirtymässä tavanomaisesta tuotannosta luomutuotantoon. Kun nyt reilut neljä tuhatta tilaa on luomussa, lisäys nostaisi luomun osuuden peltopinta-alasta 14 prosenttiin.

Nykyisen hallituksen tavoite on nostaa ala 20 prosenttiin.

Luomu on ollut taantumasta huolimatta koko ajan pienoisessa kasvussa. Myös kotieläintiloja on siirtynyt luomuun, mikä on omalta osaltaan lisännyt luomuvalikoiman kasvua kaupoissa. Luomulihan myynti on ollut esimerkiksi S-ketjun kaupoissa useamman kymmenen prosentin kasvussa. 

Kysyntä epäilyttää

Kyselyssä viljelijät saivat vapaasti kertoa luomun hyvistä ja huonoista puolista. Byrokratian lisäksi viljelijöitä epäilyttää edelleen luomun kysynnän epävarmuus. Taloustilanne ei tee lisäystä helpoksi.

- Meillä on ilmassa yleistä varovaisuutta. Samalla yhä isompi tavanomainen tila lopettaa. Haaste on saada tilojen ja eläinten määrä pidettyä nykyisellään, tiivistää taloustilanteen TNS Gallup Elintarviketiedon toimitusjohtaja Anne Kallinen. 

Luomun osuus ruokakauppojen myynnistä on tällä hetkellä reilun prosentin.

Luomusta yritysmäisempää

Kyselyn mukaan luomuviljelijät ovat muita viljelijöitä halukkaampia jatkamaan nykyistä tuotantoa. Sitoutuneisuus on melkein sataprosenttista. Toimitusjohtaja Kallisen mukaan tuottajat viljelevät peltoja ja hoitavat eläimiään tavoitteellisemmin. Tämä näkyy erityisesti kotieläintiloilla, joilla käytetään myös asiantuntija-apua.

Luomussa tilat ovat tavanomaisia tiloja jonkin verran isompia.

Kiinnostuneet viljelijät hakevat luomusta ekologisten arvojen lisäksi etupäässä kannattavuutta. Selvintä kiinnostus on tällä hetkellä emolehmä- ja lammastiloilla, joilla puhutaan jo useamman kymmenen prosentin osuuksista koko tuotannosta lähivuosina.

- Miksei emme voisi ottaa Suomessa tavoitteeksi, että kaikki lammastilat ovat luomussa, heittää myönteisestä kehitystä Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Tukitasot paremmat

Viljelijöitä kiinnostaa luomun jonkin verran tavanomaista korkeammat tukitasot. Ensi vuodesta alkaen tämä koskee erityisesti vihannestuotannon tukea, joka nousee merkittävästi. Tämä näkyy myös kyselyssä vihannes- ja marjatilojen melko suurena kiinnostuksena luomuun. 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusken (MTT) arvion mukaan luomun kannattavuus säilyy myös ensi vuonna alkavalla EU:n uudella ohjelmakaudella. Kannattavuus edellyttää, että tuottajahinnat säilyvät ainakin nykyisellään.

- Luomu on huomioitu hyvin uudella kaudella ja se mahdollistaa kannattavan tuotannon kehittämisen. Eri asia on sitten se, onko taso riittävä, tutkija Kauko Koikkalainen MTT:ltä arvioi tilannetta.

Tukitasoilla on merkitystä erityisesti kotieläintiloilla, jossa tuotantokustannukset ovat tavanomaista tilaa suuremmat. Tämä näkyy erityisesti sikatiloilla, joilla muutenkin huonon kannattavuuden takia on vaikeuksia. Luomussa niitä on vain muutamia, ja näyttää siltä, että lisää ei ole oikein tulossa.

Vastaava kysely tehtiin kaksi vuotta sitten. Siihen nähden eläintiloilla kiinnostus on vähän vähentynyt.