1. yle.fi
  2. Uutiset

Vetysähköä korkealla hyötysuhteella Äetsässä

Sastamalan Äetsän laitoksen kaltaisia, polttokennotekniikkaa noin 50 prosentin hyötysuhteella käyttäviä voimalaitoksia ei ole VTT:n mukaan maailmassa vielä monta. VTT:n kehittämä pilottilaitos hyödyntää Kemira Chemicalsin tehtaalla sivutuotteena syntyvää vetyä.

Kotimaan uutiset

Äetsässä on kahden vuoden ajan testattu polttokennoon perustuvaa voimalaitosta, joka tekee vedystä sähköä. Kokemukset pilottihankkeesta ovat olleet hyviä, kertoo tutkija Timo Keränen tutkimuskeskus VTT:ltä.

Kemira Chemicalsin Äetsän tuotantolaitoksella syntyy vetyä natriumkloraattiprosessin sivutuotteena. Nyt tämä vety on haluttu hyödyntää entistä tehokkaammin.

– Polttokenno sinänsä on hyvä ratkaisu vedyn hyödyntämiseen sen takia, että tällä saavutetaan perinteisiä menetelmiä korkeampi hyötysuhde, viittaa Keränen vedystä tuotettuun sähköön.

Polttokennolaitteiston avulla Äetsän voimalaitoksella on onnistuttu muuntamaan sähköksi yli puolet vedyn sisältämästä energiasta. Paremman hyötysuhteen ansiosta Kemiran Äetsän tehtaan natriumkloraattituotannon energiankulutus voisi laskea 10–20 prosenttia.

– Kun teknologia kypsyy, polttokennolaitteisto muodostuu kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi perinteisille kattilalaitoksille ja muille hyödyntämistavoille, joita sivuvirtavedylle on ajateltu.

Myös laitteiston kestävyys testissä

Timo Keräsen mukaan Äetsän kokeiluprojektin yksi tavoite on ollut myös osoittaa, että polttokennoteknologia on valmis kaupalliseen soveltamiseen.

– Perinteisesti polttokennojen ongelmaksi mielletään se, että ne eivät kestä ja degradoituvat nopeammin kuin järjestelmä pystyy maksaman itsensä takaisin.

Vastaavia voimalaitoksia on maailmalla vasta muutamia. Äetsän testivoimalaitos on VTT:n mukaan ensimmäinen Pohjoismaissa. Parhaillaan polttokennolaitteistoa kehitetään muun muassa autoihin.

Äetsän pilottivoimalaitos on ollut osa Tekesin Polttokennot-teknologiaohjelmaa, jota on ollut rahoittamassa myös useita yrityspartnereita.

Tarkennettu Timo Keräsen viimeistä suoraa lainausta 13.6. klo 09.33.

Lue seuraavaksi