Velkajärjestelyn mahdollisuus aukeamassa pienyrittäjille

Hallitus sallisi toiminimiyrittäjien elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyn. Velkajärjestely ei koskisi yhtiömuotoisia yrityksiä. Lakiesityksen mukaan velka vanhentuisi viimeistään 25 vuodessa.

Kotimaa

Hallitus helpottaa pienyrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Torstaina annetun hallituksen esityksen mukaan velkajärjestely laajenisi koskemaan toiminimiyrittäjien elinkeinotoiminnan velkoja. Nykyisin velkajärjestely koskee vain yksityisiä velkoja.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Suomen Yrittäjät pitää esitystä erittäin merkittävänä. Järjestön lainsäädäntöasiain päällikkö Janne Makkula uskoo, että velkajärjestelyllä voidaan välttää useita tarpeettomia konkursseja ja yritysten lopettamisia. Suomessa on noin 94 000 toiminimiyrittäjää.

Nyt ylivelkaantuneen yrittäjän on lopetettava elinkeinotoimintansa velkasaneeraukseen päästäkseen tai hakeuduttava yrityssaneeraukseen. Monelle pienyrittäjälle yrityssaneeraus on liian kallis vaihtoehto.

Makkulan mielestä nykytilannetta voisi verrata siihen, että palkansaajan tulisi irtisanoutua päästäkseen velkajärjestelyyn. Hänen mukaansa toiminimiyrittäjät pääsevät esityksen myötä samaan asemaan palkansaajien kanssa.

Esitys parantaisi toiminimiyrittäjän omistusasunnon suojaa. Velkajärjestelyssä yrittäjä voi säilyttää omistusasuntonsa toisin kuin yrityssaneerauksessa.

Velkavastuulle enimmäiskesto

Velkajärjestelyyn päästäkseen yritystoiminnan tulee olla riittävän kannattavaa ja yrittäjän tulee pystyä lyhentämään velkojaan ainakin vähän. Vastuuton velkaantuminen estäisi pääsyn velkajärjestelyyn.

Kriteereiden mukaan yritystoiminnan pitää olla melko pienimuotoista ja sen tulee perustua pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Esityksessä ei määritellä tarkasti, milloin yritystoiminta täyttää nämä ehdot, vaan asiaa arvioidaan yrityskohtaisesti.

Esityksen mukaan lakiin kirjattaisiin säännökset velan lopullisesta vanhentumisesta. Velan vanhentumisaika olisi 20 vuotta, ja jos velkojana on yksityishenkilö, 25 vuotta. Vanhentumisaika laskettaisiin velan eräpäivästä.

Muutoksen myötä velkavastuulla olisi kaikissa tapauksissa enimmäiskesto.

Lisäksi velkajärjestelyyn voisi jatkossa päästä puolentoista vuoden työttömyyden jälkeen. Nyt aikarajana on kaksi vuotta.

Eduskunta päättää hallituksen esityksestä syksyllä. Uudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta.