Räsänen: Terrorismin uhka-arvion muuttumiseen suhtauduttava vakavasti

Räsänen pitää hyvänä ratkaisuna Suojelupoliisin määrärahojen korottamista.

Kotimaa

Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) mielestä Suojelupoliisin uuteen terrorismin uhka-arvioon on syytä suhtautua vakavasti.

Samalla hän korostaa, että pelkoon ei ole syytä, koska Suojelupoliisin tiedossa ei ole Suomeen kohdistuvia terrorihankkeita.

– Suojelupoliisi jatkaa aktiivista tiedonhankintaa ja tilanteen arviointia. Suojelupoliisi pitää valtiojohdon ja viranomaiset tietoisina tilanteesta, Räsänen toteaa tiedotteessaan.

Ministerin mukaan mahdollisiin riskihenkilöihin on haasteellista vaikuttaa etukäteen, ja hän pitää tärkeänä asiasta puhumista.

– Pidän keskeisenä tavoitteena lisätä yleistä tietoisuutta, jotta esimerkiksi perheet voivat tunnistaa konfliktialueelle lähtemistä harkitsevat ja mahdollisesti puuttua tilanteeseen. Vastaavasti konfliktialueilta palaaviin on kohdistettava toimenpiteitä, jotka tukevat heidän paluutaan suomalaiseen yhteiskuntaan, hän sanoo.

Suojelupoliisin määrärahoja korotettiin 1,6 miljoonalla eurolla viime vuonna 2013. Räsänen pitää päätöstä oikeana ja oikea-aikaisena.

Räsäsen mukaan Schengenin tietojärjestelmä on keskeinen väline ulkomaalaisten taistelijoiden havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi.

– Sitä tulisikin käyttää tehokkaammin. Edelleen olisi olennaista saada EU:ssa käyttöön valmisteilla oleva matkustajarekisteritietojärjestelmä. Myös Interpolia tulisi hyödyntää tehokkaammin, Räsänen sanoo.