Vähäinen stressi on valttia kumppanin haussa

Väitöstutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että fyysisellä puoleensavetävyydellä on vankka biologinen pohja. Muun muassa stressihormonitaso vaikuttaa naisen puoleensavetävyyteen. Vahva vastustuskyky teki miehistä taas komeampia.

Kotimaa
Pojan ja tytön jalat vierekkäin.
Tiina Jutila / Yle

Kauneus ei olekaan enää katsojan silmissä, vaan nyt ihmisen ulkoisen olemuksen puoleensavetävyydelle on myös vankka biologinen pohja.

Evoluutiobiologi Markus J. Rantalan väitöstutkimus osoittaa, että kasvojen ja vartalon puoleensavetävyydellä on huomattava vaikutus ihmisen parinvalinnassa. Kauneuskäsitys ei ole siis vain sosiaalisesti rakentunutta. Tätä tukevat lukuisat viimeaikaiset tutkimukset.

Ihmiset jotka ovat onnistuneet pariutumisessa, saavat enemmän jälkeläisiä.

Markus J. Rantala

– Kauneus, trendit, muoti ja muut kulttuurilliset tekijät ovat vain pieni osa puoleensavetävyydessä, kertoo Rantala.

Hän selvitti väitöskirjassaan muun muassa miesten immuunijärjestelmän tehokkuuden yhteyttä kasvojen puoleensavetävyyteen.

Kokeessa Rantala havaitsi, että naiset arvioivat komeimmiksi miehiä, joilla oli voimakkain immuunivaste. Näillä miehillä oli myös korkein testosteronitaso ja alhaisin stressihormonitaso.

Rantala tarkasteli myös miesten vartalon puoleensavetävyyttä ja havaitsi sen olevan yhteydessä immuunipuolustusjärjestelmän tehokkuuteen. Rantala totesi, että vartalon rasvaprosentti on voimakkaammin yhteydessä vartalon puoleensavetävyyteen ja immuunijärjestelmän tehokkuuteen, kuin vartalon maskuliinisuus.

Alhainen stressitaso valttikortti naisilla

Naiset eivät jääneet tutkimuksessa huomiotta. Naisten immuunijärjestelmän tehokkuus ei lisännyt puoleensavetävyyttä, mutta Rantala havaitsi, että miehet suosivat naisia, joilla on alhainen stressihormonitaso.

Tutkimuksen mukaan myös naisen rasvaprosentilla oli vaikutusta puoleensavetävyyteen. Sekä liian alhainen että liian korkea rasvaprosentti heikensivät puoleensavetävyyttä.

Aikaisemmat tutkimukset ovat jo todistaneet liian alhaisen tai liian korkean rasvaprosentin heikentävän naisen hedelmällisyyttä. Myös korkean stressihormonitason tiedetään heikentävän hedelmällisyyttä.

Normaalipainoinen ja vähän stressaava nainen on siis tutkimuksen mukaan ihannekumppani miehelle.

– Ihmiset jotka ovat onnistuneet pariutumisessa, saavat enemmän jälkeläisiä, kertoo Rantala.

Rantalan tutkimustulokset avaavat mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisen puoleensavetävyyteen.

– Kun ymmärrämme, mihin kauneuskäsitys perustuu, pystymme hyödyntämään sitä, sanoo Rantala.

Markus J. Rantalan väitöskirja Fyysinen puoleensavetävyys kuvastaa henkilön laatua pariutumiskumppanina esitellään tiistaina 17. kesäkuuta 2014 kello 12 Turun yliopistossa.

Lähteet: Turun Yliopisto