Rovaniemelle ei vieläkään kristillistä koulua

Rovaniemelle ei vieläkään tule kristillistä koulua. Valtioneuvosto on hylännyt Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistyksen lupahakemuksen. Lupahakemus meni nurin jo neljännen kerran.

Kotimaa
Oppilas viittaa.
Tommi Parkkinen / Yle

Opetusministeriö pitää kannatusyhdistyksen ammatillisia edellytyksiä puutteellisina. Koulun opetussuunnitelmassa on puutteita. Esimerkiksi kouluterveydenhuoltoa käsittelevässä luvussa määraikaisten ja laajojen terveystarkastusten järjestämistä koskeva kuvaus on ministeriön mukaan lainvastainen.

Toinen luvan hylkäämisperuste on riittävän rahoituksen puuttuminen. Opetusministeriö toteaa, että yhdistyksen taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseksi järjestämiseksi ovat niukat. Yhdistyksellä ei ole erityistä vakavaraisuutta, joten sen kyky sietää tilapäisiäkin talousvaikeuksia on huono. Kristillinen koulu suunnittelee saavansa 95 prosenttia tuloistaan valtionosuuksista.

Kolmas luvan kaatanut peruste oli Rovaniemen kaupungin lausunto. Kaupunki totesi, että alueella on tällä hetkellä toimiva peruskouluverkko eikä uusia kouluja tarvita. Toisaalta Rovaniemen kaupunki ei näe estettä luvan myöntämiselle mutta ei myöskään ole tehnyt yhdistyksen kanssa sopimusta esi- ja perusopetuksen järjestämisestä.

Rovaniemen seudun kristillisen koulun kannatusyhdistys on alustavasti sopinut vuokraavansa kaupungilta Norvajärven koulun. Yhdistys arvioi kouluun tulevaan ensimmäisinä vuosina vajaat 80 oppilasta.

Kristillistä koulua Rovaniemelle ajava yhdistys on perustettu keväällä 2010. Valtioneuvosto on hylännyt yhdistyksen hakemukset myös vuosina 2010, 2011 ja 2013.