Toisen asteen koulutustiloja halutaan yhteiskäyttöön ja oppilaitoksia todennäköisesti lakkautetaan

Opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan koulutuspalveluja ei olla viemässä pois pieniltä paikkakunnilta. Opetusministeriön työryhmän uudistuksessa oppilaitoksia halutaan keskittää ja opetuksen avuksi otettaisiin entistä enemmän teknologiaa.

Kotimaa
Oppilaita luokassa.
Kalle Niskala / Yle

Opetusministeriön ohjausryhmä kokoontui tänään perjantaina keskustelemaan toisen asteen koulutuksen uudistamisesta. Yksi ydinkysymyksistä on, voivatko koulutuksen järjestäjät saada säästöjä esimerkiksi opiskelutiloja yhdistelemällä.

– Pitäisin todennäköisenä, että oppilaitoksia tulee lakkautumaan. Ja toivottavasti niitä lakkautetaan, että ne eivät vain itsekseen hiivu pois sen takia, että opiskelijoista on pulaa tai että resurssit ovat niin niukat, Lehikoinen toteaa.

Lehikoisen mukaan koulutuksesta on jo tehdyillä päätöksillä häviämässä rahaa. Nyt varoja halutaan ohjata laadukkaaseen koulutukseen. Uusi hanke on tuonut pelkoa siitä, lakkautetaanko pieniä oppilaitoksia.

Ei tietenkään viedä koulutuspalveluja pois. Mutta me katsomme koulutuksen järjestäjän hartioiden leveyttä, että pystytään järjestämään laadukasta koulutusta.

Anita Lehikoinen

– Ei tietenkään viedä koulutuspalveluja pois. Mutta me katsomme koulutuksen järjestäjän hartioiden leveyttä, että pystytään järjestämään laadukasta koulutusta niissä toimipisteissä, missä järjestäjä sitä haluaa järjestää, Lehikoinen sanoo.

Teknologia avuksi opetukseen

Opetusministeriön mukaan nykyinen toisen asteen koulutuksen järjestelmä on liian hajautunut Keskusteluissa on nyt pohdittu esimerkiksi mallia, joka koostuisi keskusoppilaitoksesta ja pienemmistä yksiköistä. Opetuksen keskittäminen ei välttämättä kuitenkaan tarkoita esimerkiksi oppilasmäärien kasvua yksiköissä.

– Osa perusopetuksesta voitaisiin hoitaa huomattavan paljon tehokkaammin ja varmaan paljon halvemmalla teknologian välityksellä, Lehikoinen toteaa.

Opetusministeriö jatkaa työsuunnitelmaa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön uudistuksesta ensi tiistaina.