Neuvottelut LNG-jättiterminaalista jatkuvat keskiviikkona

Hankkeen toteuttajat Suomesta ja Virosta esittelevät mallinsa komission ja maiden hallitusten edustajille Tallinnassa. Komissiolta toivotaan pikaista hyväksymistä, sillä terminaalin ensimmäinen EU:n tukihakukierros päättyy elokuussa.

talous
tankkilaiva merellä.
Coral Energy -LNG-alus. LNG-verkoston avulla myös Suomi voisi vähentää riippuvuuttaan Venäjän maakaasutuonnista.Gasum

Nesteytetyn maakaasun jättiterminaalihanke näyttäisi vihdoin etenevän.

Ensin kiistaa aiheutti terminaalin sijainti, koska sekä Suomi että Viro olisi halunnut terminaalin itselleen. Toukokuussa sovittiin, että suunnitelmaa terminaalitoimintojen jakamiseksi mahdollisesti molemmille puolille Suomenlahtea jatketaan.

Suomen Gasum ja Viron Alexela ovat nyt suunnitelleet yhteistä mallia terminaalista sekä Gasum ja EG Võrguteenus mallia Suomen ja Baltian maakaasuverkostot yhdistävästä Suomenlahden alittavasta yhdysputkesta. Viivytystä on aiheuttanut sekin, että ne komission edustajat, joiden pitäisi hankkeen toimivuutta arvioida, ovat olleet kiinni EU:n ja Venäjän kiistelyissä.

Komission kanta ratkaisee myös sen, saako hanke EU-tukea. Tuki on elintärkeä, sillä terminaali maksaisi jopa 400 miljoonaa euroa ja yhdysputki jopa 200 miljoonaa euroa.

– Nyt tiedetään, että tapaaminen on keskiviikkona, vahvistaa teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mutta joko tulee päätös?

– Täytyy katsoa, ehkä, teollisuusneuvos Plit vastaa.

Inkoon ja Paldiskin jättiterminaali on osa EU:n laajuista hanketta LNG-verkoston parantamiseksi. Verkoston avulla Euroopan maat voivat vähentää riippuvuuttaan Venäjän maakaasusta ja lisätä samalla alan markkinoiden kilpailua. Nesteytetyssä muodossa pieneksi pakattua maakaasua voi tuoda Eurooppaan sieltäkin mihin ei ole putkilinjoja rakennettu.

Nyt iso osa Euroopan maakaasusta tulee putkia pitkin Venäjältä. Maakaasua käytetään yleisesti sähkön ja lämmön tuotantoon. Nesteytetyssä muodossa sitä käytetään polttoaineena mm. laivoissa.

Kansallinen verkosto tekeillä

Uusi jättiterminaali hyödyttää myös Suomen omia LNG-hankkeita. Nimittäin myös Suomeen kaavaillaan omaa pienempien terminaalien tai oikeastaan jakeluasemien verkostoa. Työ- ja elinkeinoministeriö on viemässä kesän aikana ensimmäiset tukipäätösesitykset eteenpäin.

Tukipäätösesityksiin asti ovat edenneet jo Manga LNG:n Tornioon sijoittuva terminaali ja Gasumin sekä AGA:n hankkeet Porissa. Lisäksi käsittelyssä on LNG Finlandin pienemmän mittakaavan kelluva terminaali Salon edustalle. Alustavasti on myös käsitelty Haminan Energian suunnitteleman terminaalihankkeen tukea, jota koskevaa varsinaista hakemusta vielä odotetaan. Tukea on hakenut myös Containerships Ltd raskasta liikennettä palvelevalle tankkausasemalle.

– Tukiohjelman tavoitteena on käynnistää LNG-terminaalien verkoston rakentaminen Suomeen. Tavoite toteutuu sitä paremmin, mitä useampia hankkeita saadaan liikkeelle, kertoo elinkeinoministeri Jan Vapaavuori viime viikolla julkistetussa tiedotteessaan.

Tukiohjelmalla kannustetaan myös LNG:tä käyttäviä yrityksiä omiin investointipäätöksiin.

– Terminaalien verkosto varmistaisi LNG:n saatavuuden eri puolilla rannikkoa. Samalla luodaan pohjaa yritysten nesteytetyn maakaasun käyttöön liittyviin laiva-, kalusto- ja muihin investointeihin perustelee Vapaavuori.

LNG korvaa saastuttavampia polttoaineita

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan nesteytetyllä maakaasulla on tarkoitus korvata meriliikenteessä nykyisin käytettäviä muita fossiilisia polttoaineita.

Samalla varaudutaan EU:n rikkidirektiiviin ja suunnitteilla olevan typpidirektiivin vaatimuksiin.

LNG:stä kilpailija Venäjän maakaasulle

LNG-verkoston avulla myös Suomi voisi vähentää riippuvuuttaan Venäjän maakaasutuonnista. Nesteytetty maakaasu vie huomattavasti vähemmän tilaa, joten sitä voidaan varastoida ja kuljettaa pitkiä matkoja esimerkiksi meri- ja maanteitse.

Nyt kaikki kaasu tulee tänne Venäjältä, mutta siis jatkossa joko putkea pitkin Viron terminaalista, kun LNG on muutettu taas kaasuksi, tai nesteenä säiliöaluksilla sieltä mistä sitä halvimmalla esimerkiksi Porin tai Tornion jakelupisteisiin saa.

Lähteet: TEM, Gasum, GIE