1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Älä tee näitä talousmokia – Asiantuntijat paljastavat parhaat säästö- ja vaurastumisvinkit

Viisi suomalaista asiantuntijaa kertoo, miten pääset oman taloutesi valtiaaksi, opit säästämään tavoitteellisesti ja sijoittamaan tuottavasti sekä mahdollisesti rikastut.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Seuraa menojasi tarkasti ja etsi säästökohteita

Säästäminen on erittäin vaikeaa, jos ei tiedä, mihin rahaa palaa. Tästä syystä on syytä olla tietoinen omasta kulutuksestaan, sanoo Marttaliiton kehittämispäällikkö Teija Jerkku. Moni ihminen ei edes tiedä, mihin rahat kuluvat – ne vain kuluvat. Tällaisesta tilanteesta on vaikea ryhtyä säästämään, ja siksi omia muuttuvia kuluja – esimerkiksi vaatemenoja, harrastemaksuja ja kauppalaskuja – kannattaa tarkasti seurata pidemmän aikaa. Menojen seuranta voi paljastaa yllättäviä tietoja, joiden avulla säästökohteita on helppo etsiä.

Jos menoseurannasta ilmenee paljon rahaa kuluvan esimerkiksi harrastuksiin, ulkona syömiseen, ruokaan tai vaatteisiin, voi harkita, voisiko vaikkapa ruokamenoja karsia tekemällä ruokaa entistä suunnitelmallisemmin tai voisiko vanhoja vaatteita käyttää entistä pidempään uusien ostamisen sijaan. Kannattaa myös käydä läpi kaikki maksulliset sopimukset ja palvelut sekä tarkistaa, ovatko ne hyötykäytössä vai turha kuluerä.

Kiinteisiin kuluihin, kuten asumismenoihin, on vaikeampi vaikuttaa yhtä nopeasti kuin muuttuviin kuluihin. Toki voi muuttaa pienempään ja halvempaan asuntoon, mutta kovin nopeasti se ei yleensä onnistu.

Teija Jerkku. Kuva: Antti Vettenranta

Yksi säästömoka on jojoilu. Jos laittaa rahaa sivuun lyhytjänteisesti vain silloin tällöin, tulokset eivät ole yhtä hyvät kuin pitkäjänteisessä säästämisessä. Jojoilun välttää, kun miettii säästämiselle hyvän syyn ja tavoitteet ja tekee säästämisestä säännöllisen tavan. Siksi kannattaa laatia konkreettinen suunnitelma ja tehdä päätös siitä, millaisen summan haluaa joka kuukausi sukanvarteen laittaa. Summa voi olla mikä tahansa itselle sopiva, esimerkiksi 20, 50 tai 100 euroa. Monilla ihmisillä rahat polttavat käyttötilillä, mihin auttaa tietyn summan siirtäminen toiselle tilille.

Parisuhteessa ei taloudenpidon suhteen kannata olla sinisilmäinen. Sen sijaan kumppanin kanssa pitää sopia etukäteen, kenen nimiin uudet sopimukset tehdään ja kuka minkäkin laskun hoitaa.

Luo selkeät tavoitteet ja toimi niiden mukaan

Kuukausittainen säästäminen on suositeltavaa, ja teen sitä itsekin, sanoo** Jari Ohrankämmen**, joka on yksi Nordean varallisuudenhoidon johtajista. Erittäin hyvä keino on laittaa palkkapäivänä automaattisesti rahaa sivuun ja sopeutua tilanteeseen, jossa tietty summa lähtee tililtä säännöllisesti. Jos tätä ei tee, käyttötililtä rahat kuluvat helposti.

Säästämisessä tärkeintä on selkeiden tavoitteiden asettaminen, suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Ensimmäisenä kannattaa miettiä, laittaako rahaa sivuun vain seuraavan kesän lomamatkaa varten, kartuttaako "varakassaa" yllättäviä menoja varten, kerääkö talteen rahaa pidemmällä aikavälillä eli esimerkiksi 5-10 vuoden päähän tai varautuuko eläkepäivien tulotason laskua varten. Kun omat säästötarpeet on mietitty, niihin voi miettiä sopivat ratkaisut.

Jari Ohrankämmen. Kuva: Nordea

Yllättäviä menoja, kuten auton hajoamista varten kerättyyn varakassaan, voi siirtää esimerkiksi 50 euroa kuukaudessa. Pidemmän aikavälin säästämistä varten on syytä miettiä, millaisen riskin on valmis ottamaan ja tehdä esimerkiksi osakkeista ja rahastoista koostuva sijoitussalkku, joka vastaa omaa riskinottokykyä ja sijoitusten tuotto-odotuksia. Mitä suurempaa tuottoa odottaa, sitä suurempi riski pitää ottaa. Sen jälkeen sijoitukset kannattaa hajauttaa, jotta kaikki munat eivät ole samassa korissa ja sijoitusten riskit pysyvät hallinnassa.

Pahin virhe on sijoittaa rahansa suuria ja riskittömiä tuottoja lupaaviin huijauksiin, kuten nigerialaiskirjeisiin tai verkkopetoksiin. Huijauksissa vaarana on rahojen menetys.Toinen paha miina on se, ettei aloita säästämistä ollenkaan tai jättää omat tavoitteensa ja riskinottokykynsä arvioimatta. Tärkeintä on, että tekee päätöksen aloittaa säästämisen ja sen jälkeen laittaa toimeksi.

Hajauta, hajauta, hajauta

Parhaat säästö- ja sijoitusneuvot riippuvat siitä, millä aikavälille sijoituksia suunnittelee, sanoo Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja ja rahoituksen professori Timo Rothovius. Esimerkkitapaukseksi Rothovius nostaa perheen, joka asuu omistusasunnossa, mutta muita sijoituksia ei vielä ole.

Esimerkkiperheen kannattaa miettiä sijoitusten tuottojen ja riskien suhdetta ja tehdä päätöksiä sen mukaan, millaista riskiä sietää. Pidempiaikaisissa sijoituksissa riskin ottaminen yleensä kannattaa, kun taas lyhytaikaisen säästäjän, joka haluaa tehdä säästöillään hankintoja, ei kannata ottaa liikaa riskejä. Sijoittamisessa riski tarkoittaa sitä, kuinka paljon toteutunut tuotto poikkeaa odotetusta.

Esimerkki pieniriskisestä – ja samalla vähän tuottavasta – sijoituskohteesta on määräaikainen pankkitili, joka tuottaa nimellisesti vaikkapa puoli prosenttia joka vuosi. Suurempia riskejä – ja samalla suurempia tuottoja – sisältävät suorat osakesijoitukset, joiden vuosituotto voi olla kymmenen prosentin luokkaa. Vuosittain tuotto voi vaihdella esimerkiksi 30 prosentista negatiiviseen.

Suorat osakesijoitukset pitää muistaa hajauttaa vähintään kymmeneen eri kohteeseen, mutta mieluummin useampaan. Aloitteleva piensijoittaja voi harkita osakerahastoa, josta saa valmiiksi hajautetun osakesalkun. Indeksin mukaisia sijoituksia tekevät rahastot ovat kustannustehokkaita. Helsingin pörssissäkin tällaisia on kaksi.

Säästäjän pahin virhe on hurjiin lupauksiin uskominen. Missään nimessä ei pidä sijoittaa kohteisiin, jotka lupaavat esimerkiksi 400 prosentin vuosituottoa. Suorassa osakekaupassa "kuumien vinkkien" perässä ei kannata juosta, koska jos jollain todella on "kuuma vinkki", hän ei kerro siitä muille.

Suuri moka on myös sijoittaa rahat yhden firman osakkeisiin – se on sattumankauppaa, jossa pahimmassa tapauksessa voi menettää kaikki rahansa. Osakesijoituksissa kannattaa salkkua laajentaa myös ulkomaille. Suomalaisia yrityksiä voi painottaa, jos kokee niihin perehtymisen helpommaksi ja uskoo saavansa niistä tuottoa. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota sijoitustoiminnan kuluihin, jotta kaikki tuotot eivät sula niihin.

Timo Rothovius. Kuva: Jukka Tyni

Miljoonaomaisuuden voi tienata ammatinvalinnalla – tai sijoittamalla

Omalla työllä voi tulla rikkaaksi, jos valitsee jo opiskeluvaiheessa kovan alan ja työelämään päästyään säästää säännöllisesti, sanoo toimittaja ja kirjailija** Ninni Myllyoja**, joka viimeistelee paraikaa kollegansa Emilia Kullaksen kanssa marraskuussa ilmestyvää kirjaa Nainen ja rikastumisen taito. Muille palkansaajille Myllyoja suosittelee sijoittamista vaurastumiskeinona ja säästämistä puskurin luomista varten.

Ison tilin voi tehdä esimerkiksi lääkärin ja lakimiehen ammateissa, mutta myös diplomi-insinöörit ja ekonomit saavat selkeästi parempaa palkkaa kuin esimerkiksi humanististen aineiden opiskelijat. Toinen keino rikastua ammatinvalinnan avulla on pyrkiä johtopaikoille, kuten toimitusjohtajaksi, hallitusammattilaiseksi tai kasvuyrittäjäksi.

Tavallinen palkansaaja voi ansaita miljoonaomaisuuden sijoittamalla. Sijoitustuotoilla vaurastuminen vaatii selkeän, yli kymmenen vuoden ajalle tähtäävän sijoitussuunnitelman, jota on tarkennettava eri ikävaiheisiin ja elämäntilanteisiin. Kaikkein korkeatuottoisin sijoituskohde ovat pörssiosakkeet. Myös asunnot sijoituskohteina hyviä, mutta on muistettava, ettei oman kodin ostaja ole asuntosijoittaja – asuntosijoittaja on henkilö, joka saa säännöllistä kassavirtaa ostamastaan asunnosta. Kuten osakkeisiin, myös muihin sijoitusmuotoihin liittyy riskejä, jotka pitää ymmärtää ja joista pitää ottaa selvää.

Usein kuluttaminen ja sijoittaminen virheellisesti sekoitetaan keskenään. Kulutuksen tarkkailu ei ole sijoittamista, vaan oman talouden tasapainottamista, ja ennen kuin voi sijoittaa ja mahdollisesti rikastua, oman kulutuksen pitää olla tasapainossa. Ylimääräiset rahat pitää säännöllisesti laittaa kohteeseen, joka tuottaa voittoa. Näin voitto kumuloituu ja kasvaa eksponentiaalisesti.

Talouselämän toimittaja Ninni Myllyoja. Kuva: Antti Mannermaa

Sijoittajan sudenkuoppia ovat velaksi eläminen ja sijoittaminen kohteisiin, joita ei ymmärrä. Luottokorttia ei saa käyttää maksuaikakorttina, ja säästössä pitäisi aina olla rahaa 1–2 kuukauden elämistä varten. Rahojaan ei myöskään pidä antaa muiden hoidettavaksi, vaan ne pitää ottaa omaan hallintaan ja olla selvillä, mihin rahat sijoitetaan. Vain siinä tapauksessa, että rahaa on paljon, ne voi antaa varainhoitajalle. Rahastoissa tärkeää on kiinnittää huomio kuluihin, eikä Myllyoja itsekään sijoita rahastoihin, joiden kulut ovat suuremmat kuin reilusti alle prosentin.

Sijoittajan perusvirheitä ovat yleensä suurten summien sijoittaminen vain yhteen kohteeseen, omaan talouteen nähden liian suurien summien sijoittaminen, markkinatilanteen mukaan hötkyileminen tuotteesta toiseen sekä sijoittaminen kohteeseen, jota ei ymmärrä. Kaikkein pahin virhe on laiskuus ja se, ettei viitsi ottaa kohteista selvää.

Mieti, mikä on elämäsi tarkoitus

Tänä päivänä keskitymme elämässämme pitkälti epäolennaisuuksiin, lähinnä elintason kasvattamiseen ja tylsyyden poistoon. Käytös kumpuaa siitä, että emme oikein tiedä omaa tarkoitustamme tai sitä, mistä onnellisuus todella syntyy. Tästä syystä ihmisten kannattaisi miettiä elämänsä tarkoitusta, mikä puolestaan johtaa entistä harkitumpaan kuluttamiseen ja mahdollistaa vaurastumisen, sanoo Antti Rinta-Loppi, joka on talousbloggaaja ja yksi tuoreen Erilainen ote omaan talouteen -kirjan kirjoittajista. Ihmisten pitäisi myös rehellisesti miettiä, millainen vaikutus ostoksilla ja muilla hankinnoilla omaan elämänlaatuun todella on – myönteinen vai pitkällä tähtäimellä jopa kielteinen.

Kuluttaminen nykyään on nautinnonhaluista ja itsekeskeistä, ja kulutuksen avulla ihmiset ilmentävät identiteettiään ja tuovat esiin sosiaalista asemaansa. Esimerkiksi Rinta-Loppi nostaa lukuisten nuorten miesten autoharrastuksen: perusteltiin autokuumetta millä tahansa, loppujen lopuksi autojen avulla pyritään metsästämään naisia.

Ihmisten kannattaisikin miettiä, mikä oman elämän tarkoitus on ja pystyykö itseään toteuttamaan muutoin kuin kuluttamalla, esimerkiksi tekemällä merkityksellistä ja tyydyttävää työtä. Oma tarkoitus löytyy yleensä kanssaihmisten kautta ja heidän elämäänsä edistävänä toimintana. Kun oma elämä tuntuu merkitykselliseltä, tarkoituksettomuuden tunnetta vastaan ei tarvitse taistella ostamalla elämää ja tuhlata vaikkapa viihteeseen, ja säästöön jää enemmän rahaa. Samalla vapaa-aikaa voi kuluttamisen sijaan käyttää toimintaan, joka elämän tarkoitusta auttaa edistämään.

Ihmisillä on korkea kynnys olla itselleen rehellisiä ja avoimia muutokselle. Jos omaa kulutustaan pystyy tarkastelemaan rehellisesti, useiden hankintojen vaikutus elämään saattaa paljastua hyvin haitalliseksi, esimerkiksi uusi auto, tietokone tai kampaus – vaikka aluksi hankinta vaikuttaisi myönteiseltä, pitkällä aikavälillä se ei sitä välttämättä epäsuorien vaikutusten vuoksi ole. Jos elämäänsä ei ikinä ole tyytyväinen, on koko ajan saatava lisää, ja palkka kuluu nopeasti. Siksi kaikkein tärkeintä kuluttamisen järkeistämisessä on oppia haluamaan sitä, mitä jo nyt omistaa.

Antti Rinta-Loppi. Kuva: Rishad Noor

Suurin este säästämisen ja vaurastumisen tiellä on ihmisten nautinnonhalu ja energian kohdentaminen lyhyen aikavälin hyötyyn. Yksi käytännöllinen ja keskeinen talouden hoitokeino on seurata omia kulujaan. Ennen kaikkea on kuitenkin huolehdittava siitä, että tuntee itsensä, tutkiskelee sisintään ja kysyy: "miksi teen sitä mitä teen". Itselleen on helppo valehdella, ja todelliset vaikuttimet on välillä vaikea huomata. Siksi halu muutokseen syntyy yleensä vasta kriisiytymisen kautta. Jos kokee tyytymättömyyttä elämäänsä, se on tietenkin merkki siitä, ettei kaikki ole hyvin. Tästä tunteesta muutos voi saada alkunsa. Mutta todellinen ratkaisu löytyy yleensä yllättävästä suunnasta.