Ylen lukijat: Nuorisoparlamentilla lienee yhtä paljon valtaa kuin punakaartin sotamiesneuvostolla

Ylen nettikeskustelijoiden selvä enemmistö ei halua antaa nuorille valtaa nuorisovaltuustojen kautta. Useimmat haluavat niiden olevan pelkkiä kahvikerhoja, jossa nuoret voivat seurustella. Nuoret kyseenalaistavat käsityksen.

Osallistu
Nuoret leimaavat äänestyslipuketta.
Yle

Ylen nettikeskustelijat kommentoivat osin kärkkäästikin nuorisoparlamenttien todellisia vaikuttamismahdollisuuksia nuoria koskeviin asioihin.

– Nuoriso kannattaa pitää siinä illuusiossa, että nuorisoparlamenteilla on mahdollisuuksia vaikuttaa johonkin, toteaa nimimerkki Kuntapäättäjä. Hän on ollut mukana nuorisovaltuustoissa ja puhuu siksi ”kokemuksen syvällä rintaäänellä.”

Useiden mielestä nuoret eivät ole tarpeeksi vanhoja päättämään

Syistä miksi nuorilla ei pitäisi olla valtaa, ollaan pääosin samaa mieltä. Useiden kommentoijien mielestä he ovat liian kehittymättömiä ymmärtämään politiikkaa, eikä heille voi sen vuoksi antaa liian suuria asioita päätettäväksi.

– Ei heille kannata antaa valtaa tärkeissä päätöksissä. Olkoon nuorisovaltuustot eräänlaisia kahvikerhoja, joissa he voivat seurustella, kirjoittaa nimimerkki Yrittäjä.

– Totta kai mielipiteitä voidaan kysyä varsinkin vähäpätöisemmissä asioissa. Mutta teinien ajattelussa maailma on vielä niin suppea, etteivät he ymmärrykseltään ja taidoiltaan pystyisi yhteiskuntaa hallitsemaan, toteaa nimimerkki Merkkinimi.

– Ainakin suurin osa omista ikätovereistani on niin pihalla yleisistä asioista ja niin muiden ohjailtavissa, että hirvittää näiden joidenkin keskustelu esim. äänestysikärajan laskemisesta, vastaa nimimerkki Joo.

Samalla lukijat korostavat, että pienistä asioista päättäminen on hyväksyttävää. Sen avulla nuoret voivat tutustua politiikkaan ja kiinnostua siitä mahdollisesti myöhemmin. Näin he saavat äänensäkin paremmin kuuluviin.

– Uskoisin nuorisovaltuustojen olevan hyvä väylä perehdyttää politiikasta kiinnostuneita nuoria etenkin kunnallispolitiikan toimintamalleihin. Roolin tulisi olla enemmänkin perehdyttävä sekä tietoisuutta jakava, toteaa nimimerkki ylioopiskelija_93.

– Nuorisovaltuuston avulla päätöksentekoon pääsee tutustumaan rajatuissa asioissa. Se on hyvä väylä perusteltujen mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen, mutta oikeiden päätösten täytyy olla aikuisten käsissä, vastaa nimimerkki Rapa.

Määrärahoista kiistaa

Keskustelua käytiin myös nuorisovaltuustojen määrärahoista. Yleisesti aiheeseen suhtauduttiin kielteisesti, mutta erityisesti parlamenttien puheenjohtajat olivat luonnollisesti puolustelevalla kannalla.

– On ihanaa päättää asioista, joista ei mitään ymmärrä. Vielä ihanampaa on se, ettei ole tarvinnut tai voinut hankkia niitä varoja, joita tämä nuorisoparlamentti päättää tuhlata, lohkaisee nimimerkki XYZ.

– Uskooko joku todella, että niillä olisi jotain todellista valtaa? Nuorisoparlamentti saa muutaman satasen määrärahan, jonka se yleensä päättää jakaa omiin huvituksiinsa, ilmaisee nimimerkki En usko.

– Nuorisovaltuustojen budjetit vaihtelevat toki kunnittain, mutta voisin jopa väittää, että harva niitä "omiin huvituksiin" törsää, vastaa nimimerkki nuvan pj.

Parlamenttien määrärahat vaihtelevat suurestikin. Nimimerkki tTbh:n mukaan heidän kunnassaan käytettävissä on ”muutama tuhat euroa.” Kokouspalkkiot ovat vain euron, koska jäsenille korvataan myös matkakulut.

Kaikki riippuu kunnista

Monissa kommenteissa nostetaan esille juuri se, että vaikutusmahdollisuudet ja asenteet riippuvat paljon kunnasta. Muun muassa Espoossa asiat ovat varsin hyvin, kun taas joissakin kunnissa valtuusto on lähinnä vain nimellinen käsite.

– Omassa kunnassani Espoossa asiat on hoidettu hienosti ja nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuudet ovat ihan todelliset, kertoo nimimerkki Nuori ja ylpeä siitä.

– Riippuu täysin kunnasta. Joissain paikoissa nuorisovaltuutetuilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan lautakunnissa ja hallituksessa. Jossain taas nuorisovaltuusto on pelkkä kahvikerho, ilmaisee nimimerkki nuorisovaltuutettu.

Nuoret itse kokevat vaikuttamisen tärkeäksi

Erityisesti nuoret keskustelijat kokevat vaikuttamisen parlamenttien kautta tärkeänä. Samalla huomautetaan, että he tulevat vastaamaan nykyisen sukupolven toimista tulevaisuudessa, ja siksi kunnioitusta pitäisi olla lisää.

– Nuoret tulevat maksamaan teidänkin eläkkeenne, joten kehottaisin suhtautumaan meihin hieman kunniottavammin :), toteaa nimimerkki Nuori ja ylpeä siitä.

– Nuorisovaltuustot/-parlamentit ovat erittäin hyvä asia, jotka vaikuttavat kyllä hyvin! kertoo nimimerki Akseli EsNu.

– Nuorisoparlamentti voi inspiroida sekä herättää nuorison kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitoon. Se oli hyvä askel demokraattisempaan kehitykseen, ilmaisee nimimerkki Kami.

Keskustelun yhteydessä on gallup, jossa kysytään ”voidaanko nuorisoparlamenttien avulla vaikuttaa nuorten asioihin.” Kirjoitushetkellä selvä 65 prosentin enemmistö vastaajista uskoi parlamenttien vaikutusmahdollisuuksiin. Noin kolmasosa oli sitä mieltä, ettei niiden avulla voida paljon vaikuttaa.

Keskustelu on yhä avoinna Ylen nettisivuilla.

Pietari Kokko
Kirjoittaja on Ylen kesätoimittajaharjoittelija