Rauma suostuu maksamaan kirkkoon kuulumattomien perheneuvonnasta seurakunnalle

Rauman seurakunnat ovat alkaneet periä maksua kirkkoon kuulumattomien perheneuvonnasta. Asiasta nousi vuodenvaihteessa laajaa julkisuutta saanut keskustelu.

Kotimaa
Aviopari käsi kädessä.
Yle

Rauman seurakunta sai vuodenvaihteen tienoilla kovaa arvostelua, kun kävi ilmi, että seurakunta alkaa periä kirkkoon kuulumattomilta hintaa perheneuvonnasta.

Asiaan ottivat kantaa niin piispa Kaarlo Kalliala kuin kirkkohallituskin, ja molempien mielestä kirkon perheneuvonnan on oltava kaikille maksutonta.

Seurakunta vastasi kritiikkiin korostamalla, että kaupungin asia olisi huolehtia kirkkoon kuulumattomien neuvonnasta. Tähän saakka Rauman kaupunki ei ole järjestänyt asukkailleen omaa perheneuvontaa vaan on ohjannut perheneuvonnan tarvitsijat seurakunnan huomaan.

Kirkkoherra Seppo Sattilainen heitti palloa myös vapaa-ajattelijoille, joiden tulisi hänen mielestään tukea kirkkoon kuulumattomia.

Neuvotteluissa kompromissi

Rauman seurakunta ja kaupunki ovat neuvotelleet perheneuvonnan järjämisestä. Asiasta on tehty myös kantelu aluehallintovirastolle, joka on selvittänyt, ovatko kaupunki ja seurakunta toimineet asiassa oikein.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on nyt luvannut, että kirkkoon kuulumattomat saavat Raumalta seurakunnan pyynnöstä maksusitoumuksen. Näin ollen myös kirkkoon kuulumattomat pääsevät perheneuvontaan ilman maksua ja kaupunki toimii lain mukaan.

Suoraa tukea ei heru

Rauman seurakunta on esittänyt toiveen, että kaupunki osallistuisi suoraan seurakunnan perheneuvonnan kustannuksiin. Tähän kaupunki ei ole suostunut, koska taloustilanne on tiukka.

Lisäksi Rauma on parhaillaan kehittämässä omaa perhekeskusta, jossa jatkossa voitaisiin tarjota perheneuvontaa.

13:06 Muutettu otsikkoa