Sairastuitko kesälomalla? – Kerro pomolle ja säästä vapaa

Vasta harva suomalainen on päässyt hyötymään lokakuussa voimaan tulleesta lakimuutoksesta, mutta oikeus siirtää sairauden takia keskeytynyttä vuosilomaa tulee monelle tutuksi kesällä, kun useimmat pitävät lakisääteiset vuosilomansa.

terveys
Mies niistää nenäliinaan.
Arja Lento / Yle

Työntekijän oikeus siirtää sairauden takia keskeytynyttä vuosilomaansa on alkanut työllistää neuvontapuhelimia. Esimerkiksi Kaupan liittoon kuuluvat työnantajat ovat jo alkukesästä tiedustelleet, onko työntekijöillä oikeutta lomansa siirtoon tietyissä sairaustilanteissa.

– Työntekijät kyllä tuntevat oikeutensa ja tilaisuuden tullen käyttävät sitä – jopa yhden sairastetun lomapäivän siirtääkseen, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kertoo.

Ainakin kuntien työntekijät ovat kokeneet siirto-oikeuden toteutuvan hyvin. Kunnissa on pitkät vuosilomat ja alan työehtosopimuksen mukaan sairaudesta johtuva loman siirtäminen koskee kaikkea lomaa, neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöstä Tehystä kuvailee.

Lopullinen päätösvalta siirrettävien lomapäivien ajankohdasta on työnantajalla. Työntekijä voi tavalliseen tapaan toivoa lomapäivien ajankohtaa.

"Mitä pienempi firma, sitä epäreilumpi laki"

Julkisella sektorilla vasta kuluvan kesälomakauden uskotaan näyttävän, kuinka paljon lomia siirretään ja kuinka paljon hämmennystä lokakuussa voimaan tullut lakimuutos työpaikoilla aiheuttaa.

Sen sijaan monella yrittäjällä on jo kädet täynnä heidän selvitellessään virheellisin perustein haettuja lomasiirtoja.

– Taantuman aikana olisi työnantajilla muutakin tekemistä kuin selvitellä näitä asioita jopa päivien ajan. Työntekijät saattavat helposti ajatella, että siirto-oikeus on kuin myönnettyä lisälomaa. Tilannetta voidaan helposti käyttää hyväksi, Järvenpään yrittäjien puheenjohtaja Tuomas Raejärvi luonnehtii kaltaistensa pk-yrittäjien päänvaivaa.

Raejärven mielestä lakiuudistus on yrittäjän kannalta sitä epäreilumpi, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. Suomen Yrittäjät vastusti kiivaasti, että sairastaminen vuosilomalla siirtyi työnantajan maksettavaksi.

– Yritykset joutuvat kiristämään hanojaan, ja tämä uudistus kiristää liikkumavaraa entisestään. En usko [siirto-oikeuden] ainakaan parantavan pomon ja alaisten välejä pidemmällä aikavälillä, Raejärvi pohtii.

Työtuomioistuimelle ratkottavaa

Paljon on ratkaisematta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla joissain yksityisen sektorin työehtosopimuksissa lomansiirto-oikeus viisi viikkoa ylittävän vuosiloman osalta on vielä epäselvä.

Kaupan alalla uusi siirto-oikeus ei koske sairastamista lomarahavapaiden tai työaikapankkivapaiden aikana. Kaupan liitto on kuitenkin yhdessä neuvottelukumppaninsa Palvelualojen ammattiliiton PAMin kanssa jättänyt työtuomioistuimeen ratkaisupyynnön siitä, kuinka suhtautua sairastumistapauksiin muiden kuin lakisääteisten lomien kohdalla.

Kesälomakausi näyttää, madaltaako sairauslomatodistuksen tarve lomalaisten kynnystä lähteä mökkilaiturilta lääkärille asti.

Terveystalon työterveyslääkärin Päivi Metsäniemen mukaan on äärimmäisen harvinaista, että vastaanotolla edes epäiltäisiin potilaan tekeytyneen sairaaksi.

– Lääkärille hankkiutuminen on jo sellaisen vaivan takana, ja me suomalaiset olemme rehellisiä, että en näe tällaista uhkaa realistisena, Metsäniemi sanoo.

Tarkennus 23.6. 08:22: Työntekijä ei voi yksin päättää siirrettävien lomapäivien ajankohtaa. Työnantajalla on lopullinen päätösvalta asiassa.