PTT selvitti ilmastotavoitteiden hinnan: Kotitalouksille lisälaskua vuodessa jopa 1 000 euroa

EU-komissio on esittänyt, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nyt PTT on laskenut Metsäteollisuuden rahoittamassa tutkimuksessa, millaisen lisälaskun päästöjen vähentäminen voi tuoda kotitalouksille ja teollisuudelle vuosittain.

talous
Sähkölinja
Tommi Parkkinen / Yle

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttaminen voi tuoda teollisuudelle ja kotitalouksille tuntuvan lisälaskun, kertoo Pellervon taloustutkimuksen tekemä selvitys.

EU-komissio esittää, että kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Keskeiseksi ohjaustavoitteeksi nousee kasvihuonepäästöoikeuksien hinta. PTT:n selvityksen mukaan päästöoikeuden hinnannousu voi nostaa sähkön hintaa huomattavasti. Kun sähkön hinta on nyt noin 40 euroa megawattitunti, voi se nousta 52–70 euroon.

Kotitalouksien asumiskustannukset voivat nousta kaiken kaikkiaan 300–750 euroa vuodessa ja liikkumiskustannukset 140–280 euroa.

Yhteensä kotitalouksien asumiskustannukset voivat siis nousta enimmillään jopa kaksi miljardia euroa vuodessa ja liikkumiskustannukset enimmillään 720 miljoonaa euroa vuodessa.

Teollisuudelle energia- ja ilmastopolitiikka voi tuoda lisäkustannuksia 900 miljoonasta eurosta jopa 2,1 miljardiin euroon vuodessa. Teollisuudenaloista kustannusten nousupaine kohdistuu etenkin metsäteollisuuteen ja teknologiateollisuuteen.

Kaupan alalle ilmastotavoitteista voi tulla 180–600 miljoonan euron vuotuinen lisälasku. Kaupalle lisäkustannuksia tulee kallistuvasta sähköstä ja kuljetuskustannusten kasvusta.

PTT:n selvityksen rahoitti Metsäteollisuus ry. Selvitykseen ei ole laskettu mukaan sitä, millaisia myönteisiä vaikutuksia energia- ja ilmastopolitiikasta voi seurata niin kotitalouksille kuin teollisuudelle.