Hämeenlinna havittelee AVI-toimintojen pääpaikaksi

Hämeen liiton maakuntahallitus kannattaa aluehallintovirastojen hallinnon kokoamista Etelä-Suomen AVIn pääpaikkaan Hämeenlinnaan. Etelä-Suomen AVIn päätoimipiste on jo nyt suurin aluehallintovirasto. Hämeenlinna on myös liikenteellisesti hyvin tavoitettavissa ja Etelä-Suomen AVI työskentelee niin suomeksi kuin ruotsiksikin.

Kotimaa
Etelä-Suomen AVIn päätoimipiste Hämeenlinnan torin varrella
Etelä-Suomen AVIn päätoimipiste on Hämeenlinnan torin varrella entisissä lääninhallituksen tiloissa.Ville Välimäki / Yle

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan AVI-uudistusta. Asia on lausuntokierroksella ja ratkaistaan mahdollisesti ensi vuoden aikana.

Hämeen liitto otti kantaa AVI-uudistukseen samaan tapaan kuin Etelä-Suomen AVIn oma johto aiemmin. Etelä-Suomen AVI ei kuitenkaan ottanut kantaa valtakunnallisen AVIn sijoituspaikkaan, vaan se jäi selkeästi maakunnallisen edunvalvojan Hämeen Liiton tehtäväksi.

Hämeen Liitto on monin osin vakuuttunut Hämeenlinnan eduista nykyistä tärkeämmän valtion viraston sijoituspaikkana. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikassa Hämeenlinnassa on tällä hetkellä lukumääräisesti eniten hallintohenkilöstöä ja sillä on valtakunnallisesti paras kokemus isojen massojen hoitamisesta.

Hämeenlinnassa parhaat lähtökohdat

Hämeenlinnan AVI-päätoimipaikan vastuulla on jo nykyisin hallinnon erikoistumistehtäviä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston organisaatiossa on kaikki vastuualueet.

Maakuntahallitus esittääkin kannanotossaan, että aluehallintovirastojen hallinnolliset toiminnot kootaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan.

Hämeenlinnan toimipaikalla on kannanoton mukaan parhaat valmiudet ottaa tehtävä vastaan ja hoitaa se tuloksekkaasti. Hallinnollisten tehtävien kokoaminen Hämeenlinnan toimipisteeseen tarkoittaa parhaiden lähtökohtien ja valmiuksien hyödyntämistä ja toiminnan saamista käyntiin tarvittavassa aikataulussa.

Suurempaakin uudistusta väläytetty

Etelä-Suomen AVIn päätoimipiste on Hämeenlinnassa entisissä lääninhallituksen toimitiloissa. Lisäksi Etelä-Suomen AVIlla on toimipaikat myös Helsingissä ja Kouvolassa ja henkilöstöä työskentelee myös yhdeksässä muussa kaupungissa. Kaikkiaan nykyisissä aluehallintovirastoissa on eri puolella Suomea noin 1 300 virkamiestä.

AVI-uudistusta suurempaakin uudistusta on pohdittu alkuvuodesta 2014. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg on väläyttänyt julkisuudessa aluehallintovirastojen yhdistämistä kerralla ELY-keskusten kanssa yhdeksi virastoksi. Uudistuksen linjausten on odotettu täsmentyvän talven 2014-2015 aikana. Poliittisia päätöksiä odotetaan aikaisintaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen.