1. yle.fi
  2. Uutiset

Ympäristölupakiista saamassa pisteen Taipalsaarella

Destia Oy:n ympäristölupahakemuksesta on valitettu vuosien varrella useasti. Lappeenrannan seudun ympäristötiimin lausunnon jälkeen asia siirtyy Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

ympäristöluvat

Vuosia kestänyt ympäristölupahakemusprosessi Taipalsaaren Merenlahden kylään on saamassa päätepisteen. Destia Oy on hakenut ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan, murskaukseen, jäteasfaltin varastointiin ja hyödyntämiseen sekä asfaltin valmistukseen. Ympäristölupa myönnettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2008.

Päätöksestä on valitettu ja asiaa on käsitelty Vaasan hallinto-oikeudessa kahdesti. Viimeisimmässä päätöksessään Vaasan hallinto-oikeus katsoi, että ympäristölupa pidetään voimassa. Asiasta on valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta pitää valitusta aiheettomana. Se katsoo, ettei Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa ole tuotu esiin sellaisia uusia asioita, joita ei olisi huomioita lupapäätöksen määräyksissä ja edelleen Vaasan hallinto-oikeuden lupamääräysten täydennyksissä.

Valitus- ja huomautuslista on pitkä

Destia Oy:n toiminnasta tehtiin ensimmäinen meluilmoitus Taipalsaaren kunnalle jo vuonna 2007. Meluhaittojen lisäksi valitukset ja huomautukset koskevat pölyä, veden johtamista sekä liikennettä. Viimeisimmässä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa on listattuna yhteensä 19 kohtaa.

Tänään Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta antaa asiasta lausunnon Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lopullisen päätöksen asiassa tekee Korkein hallinto-oikeus. Päätös sitoo kaikkia osapuolia. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat yleensä yhdestä kahteen vuotta.

Asian käsittely siirtyi Taipalsaaren kunnalta Lappeenrannan seudun ympäristoimen alle, kun Lappeenrannan seudun ympäristötoimi perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluvat Lappeenrannan lisäksi Lemi, Savitaipale, Taipalsaari ja osittain myös Luumäki.

Lue seuraavaksi