Loma kärjistää perheriitoja – apua on saatavilla ja sitä myös haetaan

Miehet lähtevät lastensa kanssa turvakotiin entistä useammin ja puolustavat oikeuksiaan aiempaa hanakammin. Seurakunnassa ihmisten keskustelemattomuus koetaan parisuhteiden ja perheiden suurimmaksi ongelmaksi.

ilmiöt
Nainen lapsi sylissään ikkunan ääressä.
Derrick Frilund / Yle

Riitojen kärjistyminen loma-aikana ei ole pelkkä myytti tai vuodesta toiseen jauhettava klisee, toteaa Jenni Kaunomäki Lahden ensi- ja turvakoti ry:stä.

– Monesti asiakkaat kertovat, että loma ei vastannut odotuksia. Riidat kärjistyvät, kun koko perhe on yhdessä tavallista arkea tiiviimmin.

Aiemmin lastensuojelusektorilla työskennellyt Kaunomäki on huomannut uransa aikana, että suurimmat syyt perheiden pahoinvointiin liittyvät väkivaltaan, mielenterveysongelmiin ja alkoholismiin.

Syyt ovat samat myös turvakotipuolella. Suurin osa asiakaskunnasta saapuu turvakotiin juuri perheväkivallan vuoksi.

Kynnys hakea apua ja hakeutua turvakoteihin on vuosien saatossa madaltunut. Ihmiset ovat nykyisin aiempaa tietoisempia eri mahdollisuuksista.

– Viestimme on se, ettei tarvitse olla kokenut fyysistä väkivaltaa, jotta turvakotiin voi olla yhteydessä. On paljon muunkin tyyppistä väkivaltaa kuten henkistä, taloudellista ja uskonnollista, Kaunomäki luettelee.

Meidän viestimme on se, ettei tarvitse olla kokenut fyysistä väkivaltaa, jotta turvakotiin voi olla yhteydessä.

Jenni Kaunomäki

– Varhainen reagointi on tärkeässä roolissa.

Nykyisin myös isät ottavat aiempaa rohkeammin yhteyttä turvakoteihin.

– Tässä on havaittavissa selkeästi noussut trendi. Myös miehet uskaltavat toimia, jos tilanne sitä vaatii, Kaunomäki kertoo.

Monissa perheissä sinnitellään lomien ja tärkeiden juhlapyhien ylitse, mutta loman loputtua mitta tulee täyteen.

– On mahdollista, että tulehtunut tilanne on voinut jatkua jo pidemmän aikaa. Yleensä haetaan muita ratkaisukeinoja ennen turvakotiin hakeutumista.

”Perheissä ei keskustella tarpeeksi”

Lahden seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Jouko Vesala on havainnut vuosien saatossa kahdenlaisia ruuhka-aikoja omassa työssään.

– Loppukeväästä ihmiset alkavat ottaa yhteyttä ja kysellä neuvoja, joilla lomien yli selvittäisiin. Ihmisillä on pelkoja ja huolta liittyen tuleviin lomiin. Lisäksi loma-aikana ja sen jälkeen on havaittavissa riitojen kärjistymistä ja avuntarpeen kasvua.

Vesala on havainnut saman kuin Kaunomäki. Odotukset lomaa kohtaan ovat korkealla.

– Pitäisi keskustella perheen kesken, millaisia odotuksia kullakin loman suhteen on ja ottaa huomioon toiveita mahdollisuuksien mukaan, Vesala yksinkertaistaa.

Vesalan mukaan seurakuntayhtymän asiakaskunnassa suurimmat ongelmat liittyvät kommunikoinnin puutteeseen. Loma-aikana kasvava alkoholinkäyttö aiheuttaa ongelmia.

Perheissä ei puhuta tarpeeksi. Yhtäältä ei kehuta ja toisaalta ei puhuta vaikeista asioista tarpeeksi.

Jouko Vesala

– Perheissä ei keskustella tarpeeksi. Yhtäältä ei kehuta ja toisaalta ei puhuta vaikeista asioista tarpeeksi. Riitoja ei puhuta selviksi. Myös päihde- ja peliriippuvuudet ovat parisuhteen yleisiä ongelmia.

Vesala ymmärtää ihmisiä, jotka pitävät kulissit pystyssä läpi tärkeiden juhlapyhien tai lomien. Usein näin toimitaan lasten vuoksi.

– Kaikille halutaan jättää juhlasta tai lomasta hyvä mieli ja muisto, hän toteaa.

Julkiselta puolelta avunsaanti saattaa olla kovan työn takana. Seurakuntayhtymällä onkin merkittävä rooli myös perhe- ja parisuhdeongelmien ratkaisussa.

Vesala huomauttaa, että vaikka julkisella puolella tehdään kaikki mahdollinen perheiden hyvinvoinnin eteen, ei varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön ole riittävästi resursseja.

– Olen huolissani siitä, että julkiselle puolelle lähtökohtaisesti kuuluvat asiat kaatuvat yhä useammin muiden tahojen syliin.

Lomalla parisuhteen tilaa pohditaan ahkerasti

Avioeroihin perehtynyt asianajaja Johanna Ojala toteaa, että heidän asiakaskunnassaan lomakausi ei aiheuta piikkiä, sillä jatkuvasti on kiire.

– Mitään erityistä ryöppyä ei kesäsin tule. Avioerotapauksia meillä on niin paljon kuin vain ehtii käsitellä. Yhteydenottoja tulee koko ajan.

– On toki varmasti totta, että lomien aikana ihmiset miettivät enemmän parisuhdettaan. Prosessit ovat kuitenkin niin erilaisia ja eripituisia, että tilastopiikkejä ei meillä ole havaittavissa.

Ojalakin on huomannut uudenlaisen trendin avioeroprosesseihin liittyen. Nykyisin isät puolustavat oikeuksia aiempaa tiukemmin.

– Perheen molemmat aikuiset osallistuvat perheen pyörittämiseen, joten enää avioeron yhteydessä huoltajuudesta sopiminen ei ole välttämättä yhtä vaivatonta ja selvää kuin ennen.