Petri Vartiainen: Isäasentoja

Kuusamolaisen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan Petri Vartiaisen esikoisteos Isäasentoja on tärkeä kirja miehen ja isän roolista ja asemasta suomalaisessa perheessä, kirjoittaa Juha Pikkarainen kirja-arviossaan.

Kuva: Kustannusosakeyhtiö Otava

Vuonna 1926 syntynyt isäni osallistui viimeisiä elinvuosiaan lukuunottamatta hyvin vähän kotitöihin. Ne olivat hänelle ja monelle muullekin 1920- ja 30-luvuilla syntyneelle miehelle naisten töitä. Me heidän lapsensa, 40- ja 50-luvuilla syntyneet miehet olemme ensimmäisiä enemmän kotitöihin osallistuneita. Meidän poikamme puolestaan tekevät kotitöitä jo luontevasti ja ovat oikeastaan ensimmäinen sukupolvi, jolle kotityöt eivät enää jakaudu selvästi miesten ja naisten töihin.

Olen kuitenkin huomannut, että erilaisten kotitöiden tasapuolinen tekeminen on tänä päivänä ongelma erityisesti naisille. Hyvin tarkasti he vahtivat, että mies osallistuu entisiin naisten töihin kuten siivoukseen, lastenhoitoon ja ruuanlaittoon mutta ne entiset miestentyöt kuten polkupyörän korjaus tai viemärin aukaiseminen jätetään yhä miehille, nehän ovat niin sottaista hommaakin.

Tästä nykyperheiden sisäisestä tasa-arvosta ja isän asemasta perheessä kirjoittaa Petri Vartiainen esikoisteoksessaan nimeltään Isäasentoja. Kirjan on kustantanut Otava. Vuonna 1977 syntynyt Petri Vartiainen työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Kuusamossa. Hän on aikaisemmin kirjoittanut pakinoita moniin eri lehtiin ja sijoittui vuonna 2012 kolmanneksi Pentti Saarikoski -kirjoituskilpailussa.

Miehen roolit

Isäasentoja on neljään osastoon jaettu novelleiden ja esseiden kokoelma. Kirjan tarinoiden perustana ovat kirjoittajan omat kokemukset mutta se on fiktiivinen. Kirjoittaja on sekoittanut tarinoihinsa esseenomaista argumentaatiota ja hyvin aforistisia lauseita, jotka voisi irrottaa erillisiksi lauseiksi ilman, että tarina särkyisi.

Vartiainen kirjoittaa meistä miehistä erilaisissa rooleissa, joista keskeisin on isän rooli. Hän kuvaa miten tuohon rooliin ovat uineet aikaisempien sukupolvien miehet. Tietenkin kirjoittaja käyttää esimerkkinä omia kokemuksiaan isänä, poikana ja pojanpoikanakin. Eikä hän tarkastele asioita vain keskivertoisän näkökulmasta vaan pohtii ankarasti sitä, miten valtavirrasta poikkeava isä pystyy roolinsa hoitamaan.

Vartiaisen pohdinnat ovat itselleni tuttuja, koska minua eivät ole koskaan kiinnostaneet perinteiset miesten asiat kuten autot tai muut pörisevät vehkeet. Minua ovat kiinnostaneet Vartiaisen tavoin henkiset harrastukset kuten kirjallisuus. Omat lapseni ja Vartiaisenkin lapset tottuvat näkemään isänsä päivittäin nenä kiinni kirjoissa mitä erilaisemmissa paikoissa.

Isyys muutoksessa

Isän rooli on menneinä vuosikymmeninä muuttunut etäisestä perheen elättäjästä perheen arjen touhuissa sekä iloissa että suruissa mukana eläväksi jokapaikan höyläksi. Vartiainen on aiheellisesti huolissaan siitä, minkälainen isäkuva lapsille muodostuu, jos isän ja äidin roolit sulautuvat lähes samanlaisiksi? Aivan aiheellisesti hän miettii myös sitä, miten vanheneva mies, usein isoisä mutta tänä uusperheiden aikana myös isä, selviää pienten lasten kanssa? Fyysisen kunnon huonontuessa mies alkaa pelätä, että lapset loukkaavat itsensä aivan tavallisissa leikeissä. Näin hän estää lasten ja lastenlasten luonnollisen oppimisen ja kasvamisen.

Hyvin tärkeän miehen roolin osan Petri Vartiainen nostaa esiin esseessä nimeltään Musta lammas, heikompi astia. Vaikka isän roolia käsiteltäessä puhutaan etenkin isistä eri sukupolvissa, on meillä melkein jokaisella miehellä myös setiä ja enoja. Näiden kautta miehen roolin käsittely syvenee. Harvoin sukulaissuhteet setien ja enojen sekä serkkujen kesken ovat kovin likeiset tai päivittäiset. Näitä miehiä ja poikia tarkasteltaessa voidaan miehen ja isän roolia seurata hieman kauempaa ja asian tarkastelu saa uusia sävyjä. Näin pystytään tarkastelemaan isän ja miehen roolin ikäviä puolia. Esiin voidaan nostaa kielteisiä asioita kuten juoppous tai väkivaltaisuus, joita valitettavasti meistä miehistä myös löytyy.

Petri Vartiaisen Isäasentoja on hajanaisuudestaan huolimatta tärkeä kirja miehen ja isän roolista ja asemasta suomalaisessa perheessä. Monen tuoreen isän ja isoisän kannattaa tutustua kirjaan. Sen avulla moni mieltä askarruttava asia isänä ja miehenä olemisesta ja elämisestä kenties selviää.