Kalakuolemien riivaamaa Tykölänjärveä aiotaan puhdistaa kemiallisesti

Pirkanmaalaisen Tykölänjärven veden laatu on parantunut uusien näytteiden perusteella. Järvessä havaittiin kaksi kalakuolemaa toukokuun loppupuolella ja kesäkuun alussa.

luonto
Kuolleita kaloja Tykölänjärven pohjoispäästä 5.6.2014
Kuolleita kaloja Tykölänjärven pohjoispäästä 5.6.2014Pirkanmaan ELY- keskus

Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla sijaitsevaa Tykölänjärveä aiotaan puhdistaa alumiinikloridilla. Ely-keskus on hakenut tätä varten määräystä aluehallintovirastolta.

Tavoitteena on alentaa veden fosforipitoisuutta. Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan Tykölänjärvestä lähtevässä ja järven alapuolisen uoman vedessä on vielä erittäin paljon ravinteita, mikä saattaa aiheuttaa esimerkiksi voimakasta leväkasvua.

Tykölänjärven ja Mallasveden Suolahden järvivettä voi silti jälleen käyttää pesu- ja käyttövetenä. Maanantaina otettujen näytteiden perusteella veden hygieeninen laatu on merkittävästi parantunut ja täyttää uimavedelle asetetut kriteerit.

Veden käyttöä kehotettiin välttämään viime viikosta lähtien, koska sen laatu oli erittäin heikko toukokuun lopun ja kesäkuun alun kalakuolemien jälkeen.

Toukokuun loppupuolella järvessä havaittiin kymmeniä tuhansia kuolleita särkiä ja lahnoja. Pari viikkoa sitten havaittu tapaus oli edellistä pienempi. Kalakuolemien syy ei ole selvinnyt.