Helsingin kaupunki ja yksityiskoulut riitelevät oppilashuoltopalveluista

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on muodostunut kiistan aiheeksi Helsingin kaupungin ja yksityiskoulujen välille. Kaupunki pyrkii järjestämään yksityiskoulujen kuraattori- ja psykologipalvelut itse, vaikka se lisäisi säästöpaineissa rimpuilevan opetustoimen kuluja.

Kotimaa
Oppilas matematiikan tunnilla.
Yle

Elokuun alussa voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoitus on taata koulukuraattorien ja -psykologien palvelut kaikille toisen asteen opiskelijoille tasavertaisesti.

Helsingin opetusvirasto tulkitsee lakia siten, että yksityiskoulut eivät voi toimia kuraattorien ja psykologien työnantajina entiseen malliin, koska vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnille.

Kaupunki on jo yrittänyt rekrytoida yksityiskoulujen kuraattoreita ja psykologeja palvelukseensa. Samalla se joutuu vastaamaan palkkakustannuksista.

- Kyllä kustannuksia tulee uuden lain myötä, koska toisella asteella ei ole ollut näitä palveluja niin paljon kuin uusi laki edellyttää, sanoo Helsingin oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen.

Yksityiskoulut pitävät kiinni palveluistaan

Yksityiskoulujen liiton puheenjohtajan Aki Holopaisen mielestä laki mahdollistaa sen, että yksityiskoulut tuottavat oppilashuoltopalvelut vastuussa oleville kunnille.

- On erittäin tärkeää ymmärtää järjestämisvastuun ja palveluntuottamisen ero. Järjestämisvastuu tarkoittaa sitä, että oppilaiden oikeusturva on taattu ja palvelut ovat tarjolla. Ihan toinen asia on, kuka palvelun tuottaa eli kenen palveluksessa psykologit ja kuraattorit ovat. Historiallisesti he ovat olleet opetuksen järjestäjän palveluksessa kiinteänä osa kouluyhteisöä.

Nevalaisen mukaan kaupunki valmistautuu vain toimimaan lain edellyttämällä tavalla.

- Tylsää, että siitä on tullut näin kova kiistakysymys. Ajatushan on, että oppilashuolto toimisi kaikissa kouluissa ja olisi oppilaiden apuna ja tukena. Nyt on kyse siitä, että laki on epäselvä ja sitä on tulkittu monella tavalla. Jos laki olisi täysin selkeä, tällaista kiistaa ei olisi tullut.

Lahti seuraa Helsingin tilannetta

Helsinki toimii kuitenkin aktiivisesti etunenässä lain suhteen. Lahdessa on jääty seuraamaan Helsingin tilannetta sivusta ja odottamaan, että tilanne selkiintyy.

- Emme ole muodostaneet vielä mitään selkeää kantaa. Lahden yhteiskoulu on järjestänyt oppilashuoltopalvelut tähän saakka hienosti, mutta valmistaudumme tilapäisjärjestelyin ottamaan palvelutuotannon haltuumme, jos laki niin edellyttää, sanoo Lahden opetus- ja kasvatustoimen johtaja Lassi Kilponen.

Yksityiskoulujen liiton puheenjohtajan Aki Holopaisen mielestä Helsingin toiminta loukkaa yksityiskoulujen autonomiaa.

- Helsinki on tekemässä itsensä kannalta epätarkoituksenmukaista ratkaisua. Se on Helsingille kallis, loukkaa meitä sopimuskumppaneina ja rikkoo toimivia järjestelmiä. Kaupungin mukaan laki ei salli nykyistä mallia, mutta siitä me olemme eri mieltä.

Holopainen toimii myös Helsingissä sijaitsevan yksityisen Munkkiniemen yhteiskoulun rehtorina. Koulu on jättänyt aluehallintovirastolle lupahakemuksen oppilashuoltopalveluiden järjestämisestä.

Kuraattorit vastustavat muutosta

Helsingin yksityisen Apollon yhteiskoulun ja Munkkinimen yhteiskoulun kuraattorit vastustavat oppilashuoltohenkilöstön siirtymistä kaupungin palvelukseen.

- Palvelen nyt kouluni oppilaita kaikkina viikonpäivinä. Jos kuratointipalvelut hajautetaan eri koulujen kesken kaupungin mallin mukaisesti, en ole enää nykyiseen tapaan koulun yhteisössä sisällä. Olen huolissani koulumme nuorista, joiden palvelut ovat vaarassa heiketä, sanoo koulukuraattori Arja Pennanen Apollon yhteiskoulusta.

Lahden opetus- ja kasvatustoimen johtajan Lassi Kilposen mukaan epätietoisuus johtuu siitä, että kunnat ja yksitysikoulut ovat saaneet virkamiehiltä erilaisia kannanottoja.

- Laki edellyttää jatkovalmistelua; mitä luvanvarainen toiminta tarkoittaa? Tämän sotkun sylttytehdas löytyy eri ministeriöiden välimaastosta.