1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Siianpoikasia löytyi lähes kaikista pohjoisen joista

Vaellussiika lisääntyy myös rakennetuissa joissa. Riistan- ja kalantutkimuslaitos on kartoittanut siian lisääntymisjokia koko rannikkoalueella.

Kuva: Riikka Rautiainen / Yle

Alustavien tietojen mukaan siika lisääntyy koko rannikkoalueella ainakin vähäisissä määrin useammassa joessa kuin aikaisemmin on arveltu.

– Siian poikasia löytyi myös rakennetuista joista kuten Kemijoelta, luonnehtii tutkija Erkki Jokikokko.

Perämerellä poikasia havaittiin suurimmassa osassa tutkimusjokia. Esimerkiksi Simojoella poikasia löytyi kohtalaisesti kaikista paikoista, joilla tutkijat liikkuivat. Ylivoimaisesti eniten poikasia oli pohjoisessa kuitenkin Tornionjoella.

– Tornionjoella poikasia oli paikoin ihan puurona. Se vain vahvistaa näkemyksen, että Tornionjoki on erittäin hyvä siikajoki, sanoo Jokikokko.

Kymmeniä jokia mukana

Koko maassa tutkijat kiersivät 44 jokea, joista Perämereen laskevia oli 22. Jokaisella joella lipottiin noin kymmenellä eri paikalla kahteen eri otteeseen.

Poikasia esiintyi myös pikkujoissa, joiden siikakantaa ei ole tutkittu aikaisemmin. Lapin alueella kaksi pientä jokea oli kuitenkin käytännössä ilman siianpoikasia, sillä Simon Viantiejoelta ja Tornion Kaakamojoelta niitä ei löytynyt.

– Alustavien tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että siika ei menesty vedenlaadultaan huonoissa joissa, luonnehtii tutkija Lari Veneranta.

Tutkijoita kiinnostaa muun muassa voidaanko kutualueiden kunnostamisella lisätä siian luonnontuotannon määrää. Siika on lohen lisäksi tärkeä talouskala pohjoisen rannikolla ja jokivarsilla.

Yhtä kattavasti siikakannan tilaa ei ole selvitetty vielä koskaan. Tutkimuksessa on mukana myös pikkujokia, joiden siikakanta on ollut lähinnä arvailujen varassa.

Kartoituksella saatuja tietoja aiotaan käyttää muun muassa kutualueiden kunnostusmahdollisuuksien selvittämisessä, luontaisen tuotannon arvioinnissa ja kantojen säätelyn taustatietona.