Kaivosten jälkivakuudet eivät tulleet yllätyksenä Pohjois-Karjalaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määrää kaivosoikeuksien haltijoille vakuudet kesäkuun lopussa. Vakuutta tarvitaan kaivoksen lopettamisen jälkitoimenpiteitä varten. Kaivosvakuudella huolehditaan pääosin kaivosalueen turvallisuudesta sekä maisemoinnista. Uuden vakuuden määrään vaikuttaa muun muassa kaivostoiminnan elinkaaren vaihe.

kaivosteollisuus
Kylylahden kaivos.
Heikki Haapalainen / Yle

Uusi vakuus on tarkoitettu kaivostoiminnan lopettamisen jälkeiseen aikaan, jolloin kaivosympäristö maisemoidaan sekä saatetaan turvalliseen kuntoon.

– Lähtökohtaisesti kai pidän tätä ihan hyvänä juttuna, kommentoi Kylylahti Copperin toimitusjohtaja Antti Pihko.

– Uusi lakihan astui voimaan jo kolme vuotta sitten, joten onhan tässä ollut aikaa varautua, Pihko valottaa asiaa.

Kaivospiireillä on määräyksen jälkeen vuosi aikaa maksaa vakuus. Tukesin päätöksessä tänään määrättiin vakuuden suuruus ja laji sellaiseksi, että se kattaa kaivoslaissa säädetyt toimenpiteet. Vakuuden tarkkaa määrää Pihko ei vielä osannut sanoa.

– Luultavasti puhutaan sadoista tuhansista euroista. Koska olemme niin pieni yhtiö, vakuus luultavasti pysyy kohtuullisena, toteaa Pihko.

Vakuutta valvotaan tehokkaasti

Pohjoiskarjalaisille kaivoksille odotetut vakuudet pysynevät siis suhteellisen vaatimattomissa summissa. Isoimpia vakuuksia joutuvat maksamaan kaivokset, jotka ovat esimerkiksi avolouhoksia, tai jotka eivät toimintansa aikana hoida vielä niin kutsuttuja jälkitöitä. Vakuussummia tarkistetaan kuitenkin säännöllisesti.

Tarkistusväli voi vaihdella kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen, riippuen kaivoksen elinkaaresta ja mahdollisista muutoksista kaivostoiminnan luonteessa. Tarkistus tulee aiheelliseksi myös, jos jokin olennaisista tekijöistä kaivoksen suhteen muuttuu, tai jos Tukesin tai muun kaivosviranomaisen käynneillä siihen ilmenee aihetta.