1. yle.fi
  2. Uutiset

Lapuanjokeen suunnitteilla kaksi uutta kalatietä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tilannut kalatiesuunnittelun kahden Lapuanjoen pääuomassa olevan padon yhteyteen. Kartoitusten mukaan kalateillä voitaisiin palauttaa lohikalojen vaellusyhteys mereltä Lapuanjokeen ja sen keskiosan virta-alueille.

Kotimaan uutiset
Lapuanjoki Uudessakaarlepyyssä.
Lapuanjoki Uudessakaarlepyyssä.Jarkko Heikkinen / YLE

Lapuanjokeen on suunnitteilla kaksi uutta kalatietä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tilannut kalasuunnittelun Lakaluoman myllypadolle Lapualle sekä Stadsforsenin voimalapadolle Uuteenkaarlepyyhyn.

Lapuanjoki on entinen lohijoki, ja esimerkiksi Stadsforsenin kalatien rakentaminen palauttaisi vuodesta 1926 poikki olleen vaellusyhteyden Lapuanjoen ja meren välillä. Lakaluoman kalatie parantaisi puolestaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan vaelluskalojen elinmahdollisuuksia joen keskiosalla.

Lakaluoman myllypato ja Stadsforsin voimalapato ovat vaellusesteitä, jotka halutaan kiertää kalateiden avulla. Myös heikko vedenlaatu etenkin Lapuanjoen alaosalla on ongelma, joka rajoittaa lohikalojen elinmahdollisuuksia.

Kalatiesuunnittelu on osa EU-rahoitteisia EAKR-hankkeita, joiden päätavoitteena on etsiä keinoja Lapuanjoen pääuoman ekologisen tilan parantamiseen Kuortaneenjärven alapuolella. Kalatiesuunnitelmat sekä muut tulokset ja suositukset valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lue seuraavaksi