Enemmistö tuusniemeläisistä vastustaa liitosta Kuopion kanssa

Runsas 60 prosenttia puhelinkyselyyn vastanneista tuusniemeläisistä kertoi vastustavansa Tuusniemen yhdistymistä Kuopion kanssa. Asiaa kysyttiin ýli tuhannelta asukkaalta.

Tuusniemi

Enemmistö tuusniemeläisistä ei haluaisi kunnan yhdistyvän Kuopion kanssa. Tuusniemen kunnan teettämään kyselyyn vastanneista 61 prosenttia totesi, että kunnan ei pitäisi hyväksyä liitosta Kuopion kanssa. Liitosta kannatti 28 prosenttia vastanneista. 11 prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Vastausten jakautuminen myönteisiin ja kielteisiin ei juuri vaihdellut eri ryhmien välillä. Tuusniemeläiset naiset suhtautuivat yhdistymiseen Kuopion kanssa hieman kielteisemmin kuin miehet. Ammattiryhmistä jyrkimmin liitosta vastaan olivat maanviljelijät, joista 75 prosenttia sanoisi ei Kuopio-liitokselle.

Myös koulutusaste vaikutti hieman siihen, kannattivatko vastaajat liitosta vai eivät. Kuntaliitokseen keskimääräistä kielteisemmin suhtautuivat vastaajat, joiden ylin koulutus oli perus-, keski- tai kansakoulu.

Puhelinhaastatteluihin vastasi 1 022 täysi-ikäistä Tuusniemen asukasta.

Tuusniemen valtuusto päättää kuntaliitoksesta elokuun loppupuolella. Mahdollinen liitos tehtäisin vuoden 2017 alusta.